Van stenige stoep naar groen Pixelparkje

Amsterdam Nieuw-West heeft sinds het voorjaar van 2020 een pixelparkje erbij. Samen met buurtbewoners, ondernemers, vrijwilligers en professionals is een brede stenige stoep veranderd in een groen pixelparkje. Minder tegels en meer groen zorgen voor een betere regenwateropvang en minder hitte in de zomer.

Tegel eruit, groen erin

Met hulp van stadsdeel Nieuw-West ambtenaren is het op 13 maart 2020 gelukt om het eerste van de acht pixelparkjes in één dag aan te leggen. De transformatie van tegels eruit naar groen erin zorgt ervoor dat tijdens een regenbui, het regenwater direct in de grond zakt. Hierdoor hoeft het regenwater niet via het riool afgevoerd te worden. Zo helpt het pixelparkje wateroverlast op de stoep te beperken bij hevige regen.

Er zijn 675 tegels eruit gehaald, 200 tegels hergebruikt als rand, en 24 kuub zand afgevoerd. Vervolgens is er 24 kuub gezonde teelaarde aangebracht en zijn circa 500 plantjes erin gezet. Het parkje is vernoemd naar de vele kleine vierkantjes (pixels) waaruit afbeeldingen op een digitaal scherm zijn opgebouwd. De weggehaalde vierkante stoeptegels verwijzen naar de pixels. Door de grillige vorm van de randen van het parkje is het nu net een pixel (parkje). Het ontwerp is onderhoudsarm en zorg voor een mooie bodembedekking en begroeiing. Enkele keren per jaar onderhouden bewoners het pixelparkje, ze verzamelen afval en geven de planten extra water wanneer dat nodig is.

Wadi’s, pixelparkjes en schimmelschommel…

Het gerealiseerde pixelparkje is nog maar het begin. Het parkje in onderdeel van een ambitieus groenplan om de buurt te vergroenen en er een ‘mobiele proeftuin’ van te maken. Deze proeftuin omvat onderdelen zoals pixelparkjes, weerproof wadi’s, circulaire speelobjecten, kunst, verplaatsbare paddenstoelen containers en klimaatbestendige parkeervakken. Een explosie aan goede ideeën. Alle onderdelen hebben als gemeenschappelijke noemer dat de straat klimaat robuuster en socialer wordt.

Buurtparticipatie en creatief concept

Bewoners en bedrijven kwamen half 2018 naar Bureau Binnentuinen met de vraag om hun stenige stoeptegel gebied te vergroenen. Een haalbaarheidsanalyse werd uitgevoerd eind 2018. Er kwam groen licht voor een creatief voorstel door de buurt. Begin 2019 werden er zes creatieve sessies met de buurt georganiseerd waarbij dromen verbeeld werden. Een ambitieus klimaatadaptief en sociaal concept werd in april gepresenteerd, op basis van gemeentelijke randvoorwaarden en de wensen van de buurt.

Goedkeuring en fasering

Na de zomer 2019 stelde de gemeente extra randvoorwaarden. De omvang van het plan werd kleiner gemaakt. Het werd gefaseerd en gedetailleerd. In september 2019 werd het concept goedgekeurd en stelde het stadsdeel een uitvoeringsbudget beschikbaar. In December 2019 bleek dat deze openbare ruimte op de schop moest voor nieuwe waterleidingen in 2021. Aanleggen zou dan in 2020 weinig zin hebben. Als gevolg zou de positieve energie en het draagvlak voor de buurt dan behoorlijk zijn verdampt.

Samenwerking

Het plan is ontwikkeld door buurtbewoners, ondernemers aan de straat, het Van Eesteren Museum, NewMetropolis Nieuw-West, Tegels eruit, groen erin!Bureau Binnentuinen, SkyGarden Care, Buro Regen&Water en het team Groen in de Buurt van stadsdeel Nieuw-West. Het ontwerp is door Bureau Binnentuinen en SkyGarden Care gedetailleerd samen met de gemeentelijk diensten. De realisatie was onder leiding van Hoveniersbedrijf Richard uitgevoerd door buurtbewoners, vrijwilligers, Bureau Binnentuinen en SkyGarden Care. Amsterdam Weerproof was projectpartner.