Spaarndammerhart weerproof

In het midden van de Spaarndammerbuurt in Amsterdam West is in 2021 het groene Spaarndammerhart gerealiseerd. Het appartementencomplex is met zijn nestelstenen en groene klimaatbestendige tuinen een ideale plek voor zowel mens als plant en dier.

Dit appartementencomplex en de daarbij behorende private en gemeenschappelijke buitenruimten zijn ontworpen door DS landschapsarchitecten, architecten KorthTielens en Marcel Lok en kunstenaar Martijn Sandberg in opdracht van Heijmans vastgoed bv. De gemeente Amsterdam is grondeigenaar van het gebied.

Gemeenschappelijke natuurrijke tuin

Bij het ontwerpen van de buitenruimte is er rekening gehouden met het duurzaam bouwrijp maken van de grond. In de nieuwe situatie zijn twaalf grote bomen, die zo’n 70 jaar oud waren, herplaatst binnen het terrein zodat deze niet gekapt hoefden te worden. Naast de huidige natuur wil DS met het nieuwe ontwerp de biodiversiteit vergroten. Zo vertelt landschapsarchitect Fred Booy: ‘Als je ergens bouwt, doe het dan voor iedereen. Natuurinclusief bouwen is een voorwaarde.’

De buitenruimte is ingedeeld in drie verschillende sferen: de hof, de gaard, en de tuinen. De hof is een intieme ruimte met kruiden- en klimplanten en deel van de openbare wandelroute door het blok. De gaard is een gemeenschappelijke natuurrijke tuin, met daarin een verblijfsplek en een speelplek. Tezamen met voorzieningen in de gevels biedt de bijzondere beplanting een veelheid aan nestel- en schuilmogelijkheden voor kleine dieren.

Weerproof opgave

Het project sluit aan bij het weerproof beleid van de gemeente Amsterdam.

Op de daken van het appartementencomplex ligt een waterretentiedak. Tijdens een regenbui wordt het regenwater op het dak opgevangen en vastgehouden. Rond het gebouw is er zo min mogelijk verharding en onder tuin zit een parkeergarage. Om de tuin als voldoende regenwaterbuffer te laten dienen zijn er op de ondergrondse parkeergarage infiltratiekratten gelegd. Op de 10 cm diepe kratten ligt een substraatlaag met daarop de beplanting. Hierdoor is het collectieve hof een groene en klimaatbestendige tuin, ook tijdens hevige regen.

Zomers bieden het vele groen en de schaduw van de bomen verkoeling. En de beplanting is afgestemd op de voedselvoorziening voor de te verwachten stadsdieren zoals zangvogels, vleermuizen en insecten.