Schoolplein de Wereldboom

In 2018 is het schoolplein van de basisschool de Wereldboom op de Zuidas Weerproof gerealiseerd. De leerlingen kunnen nu in een groene omgeving spelen en leren.

Vanuit de gemeente Amsterdam is er budget beschikbaar gesteld voor de Amsterdam Impuls Schoolpleinen (AIS). Basisscholen kunnen subsidie krijgen voor een pleinrenovatie als ze voldoen aan bepaalde voorwaarden. Zo moet het schoolplein onder andere Weerproof worden. De Wereldboom is een van deze Weerproof schoolpleinen.

Weerproof schoolplein

Dit weerproof schoolplein heeft een belangrijke functie in het opvangen en hergebruiken van het regenwater. Op het plein is er een groot deel onverhard speeloppervlak dat bestaat uit schelpen en houtsnippers. Hierdoor kan regenwater in de grond zakken. Een deel van het verharde oppervlak bestaat uit tegels die afwaarts naar een open goot lopen. Als het regent zal hierdoor het regenwater richting de open goot stromen. Daarnaast is er midden in de patio van de school een (leidingwater)pomp. Het water van deze pomp stroomt ook in de open goot. De goot eindigt bij een lager gelegen gebied, een wadi die het water tijdelijk opvangt. Onder de wadi zit een grindkoffer, een ondergrondse berging vol met grind. De grindkoffer zorgt ervoor dat het regenwater makkelijk in de bodem kan wegzakken.

Pluviasysteem

Het gebouw van De Wereldboom is in 2018 gebouwd. De regenpijpen zitten niet aan de buitenkant van het gebouw maar aan de binnenkant. Het regenwater van het dak wordt afgevoerd naar het (gescheiden) riool. Bij een traditionele regenpijp stroomt het water door de pijp naar beneden. Bij het ‘pluviasysteem’, dat hier is toegepast, is de regenpijp vervangen door een smallere pijp. Bij forse regenval vult de gehele afvoerleiding zich met water. Hierdoor ontstaat een drukverschil dat een zuigende werking op het water op het dak creëert (zoals bij een hevel). Op deze manier wordt bij extreme regen het water op het dak weggezogen. Bij een dergelijke bui stroomt de put op het plein doelmatig over. Dit water stroomt dan richting de beplanting aan de zijkant van het plein.

Bewustwording

Het regenwater zal tijdens een flinke bui over het plein stromen naar de open goot of de groenstroken. Deze weerproof maatregelen zijn goed zichtbaar. Door deze zichtbare weerproof elementen zullen de leerlingen op een vroege leeftijd bewust worden van regenwater; dat regen niet alleen vervelend hoeft te zijn, maar dat ze het ook kunnen gebruiken voor de tuin. Daarnaast zorgt het weerproof plein ook voor bewustzijn bij de ouders en leerkrachten. Zo kunnen ze inzien dat het noodzakelijk en haalbaar is om regenwater op te vangen. De groene speelomgeving heeft dus een multifunctionele functie: een deel van het regenwater kan hier worden geborgen en het heeft een positief effect op het gedrag en stimulans van de kinderen. Zo draagt het weerproof schoolplein bij aan ontlasting van de riolering en komen de kinderen weer buiten tussen het groen!

Proces

Het schoolplein is opgeleverd door een samenwerking van de opdrachtgever (Stichting Kolom), de projectleider (Albèrt Duyst), de architect (Berger Barnett) en de ontwerpers de Twee Heren. De Twee Heren zien zichzelf het liefst als vergroeners. Ze willen de leefomgeving omtoveren naar natuur en dat hebben ze gedaan bij de Wereldboom. Bij de planvorming betrekken de Twee Heren de gebruikers vanaf het begin. Zij zullen immers het schoolplein gebruiken. Er zijn bewonersavonden georganiseerd waar buurtbewoners, leerkrachten, kinderen en ouders hun ideeën konden delen met de Twee Heren. Op deze manier worden de wensen van mensen en kinderen zo veel mogelijk in het ontwerp verwerkt. Door de samenwerking van alle partijen, hun visie en doorzettingsvermogen ligt er nu een mooi groen plein rond een van de duurzaamste schoolgebouwen van Nederland.

Locatie: De Wereldboom, Kop Zuidas, Amsterdam