Schoolplein Alan Turingschool

Basisschool de Pool heeft een groot speelplein. Dat was tot voor kort een grijze tegelvlakte. Na regen stonden er plassen op het plein. Een zandbak, een wip, een klimrek en een ijzeren hek eromheen, meer was het niet. Er werd gerend, gefietst en gevoetbald. Geen schaduw, weinig  groen en nauwelijks uitdaging voor rollenspel of ontdekkend spelen. Niet echt een plein dat je zou verwachten bij een kleurrijke, ontwikkelingsgerichte school.

Hoog tijd dus om dat te veranderen. En dat is gelukt! Inmiddels hebben er bulldozers gegraven, zijn er tegels opgestapeld in de vorm van een zitbank, houtsnippers gestort, beplanting en klim- en klauterstructuren aangebracht.

De vlakte is een landschap geworden: een combinatie van heuveltjes en tegels, ronde en rechte vormen die elkaar afwisselen en zo uitdagen tot verschillende soorten spel. Klimmen, klauteren, kruipen en glijden; fietsen (kleuters), voetballen en rennen, maar ook wroeten, kijken, genieten van en in het groen.

Dit landschap is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Martine van der Sandt is leerkracht van de school en coördinator van de vergroening van het schoolplein. Om iedereen bij dit proces te betrekken is zij begonnen haar collega’s aan de hand van een PowerPoint-presentatie te inspireren.

Het team raakte enthousiast en begon zelf te ontwerpen. Op foto’s van het oude plein hebben ze de ideeën ingetekend. Het werd al gauw duidelijk dat ze met zijn allen op één lijn zaten. Ze wilden meer spelaanleidingen, meer variatie en een gezelliger plein met planten, bomen en bankjes, met plekken om te rommelen en onderzoeken.

Vervolgens gingen de kinderen net zo te werk als de leerkrachten. Eerst werd de probleemstelling op tafel gelegd. Oké, er is een subsidie, we mogen verbouwen, maar hoe? Ook in de groepen is toen de Powerpoint-presentatie bekeken. De kinderen stemden over wat er moet blijven. Daarna stelden ze in groepjes een Programma van Eisen samen. Wat willen we behouden? Wat mag er weg? Waar moet ons plein aan voldoen? En welke ideeën willen we op ons plein realiseren?

De wildste ideeën kwamen los. Van familieschommels tot achtbanen en gratis ijs. Maar er werd vooral ook serieus nagedacht. De kinderen stelden voorwaarden op (veiligheid, veel groen, geschikt voor verschillende leeftijden, gezelligheid, stevige materialen), tekenden plattegronden en bouwden maquettes: van groep 1 t/m groep 8 werd er veel moois ontworpen. Het ging hier namelijk over een onderwerp dat de kinderen enorm raakt: hun eigen speelplein, dat ze zelf mogen vormgeven.

Daarnaast verzamelden ouders, de voorschool én de naschoolse opvang wensen en ideeën. Ook dat leverde mooie nieuwe inzichten en wensen op. Ouders wilden bijvoorbeeld graag planten en bomen die schaduw bieden, een watertappunt, bankjes, etc.

Het hele ontwerpproces heeft vorig schooljaar een week of acht, van de meivakantie tot aan de zomervakantie, geduurd. De kinderen hebben hun de ontwerpen gepresenteerd aan Iris van der Helm, ontwerper van Dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente. Zij maakte vervolgens een ontwerp waar iedereen blij van werd. Er kwam ruimte om te klimmen en ontdekken, er kwamen schaduw en plekjes om te zitten en kletsen, maar er bleef toch genoeg plek over om te fietsen en voetballen.

Het leukste aan het ontwerp is, dat zo duidelijk de handtekening van de kinderen zichtbaar is. Een in de ogen van de leerkrachten afzichtelijk draaitoestel is blijven staan. Vrijwel alle kinderen gaven namelijk aan dat ze daar geen afstand van wilden doen. Ook het hellinkje bij de kleuteruitgang is gebleven: perfect om vanaf te fietsen/skaten!

Het laatste deel van de inrichting gebeurde in samenwerking met de firma Stadshout. Zij verwerken gekapte Amsterdamse bomen tot bankjes, hekwerken, speelhuisjes, etc. Samen met de kinderen bouwden zij boombankjes om de nieuwe parasolplatanen heen, zijn er bijenhotels gemaakt, is er geverfd, geschuurd, geschaafd en gesjouwd.

Het hele project is tot stand gekomen door nauwe samenwerking met alle partijen: gemeente (stadsdeel Centrum-Oost, ontwerper van RVE Ruimte en Duurzaamheid Iris van der Helm), schoolbestuur ASKO, aannemer Germieco, Stadshout en natuurlijk de school zelf.

De kinderen, leerkrachten en ouders genieten enorm van het nieuwe plein! Er ontstaan geen plassen meer.

Nieuwsgierig geworden naar het nieuwe plein en naar Alan Turing School?

Kijk op de website: Alan Turingschool

Locatie: Poolstraat, Amsterdam.