Renovatie Meerwaldtplantsoen

In Januari 2018 is er gestart met de voorbereidingen om het Meerwaldtplantsoen in Slotermeer-Noord Rainproof in te richten. Het Meerwaldtplantsoen, aangelegd in de jaren ’60, maakt onderdeel uit van het beschermd stadsgezicht. Het plantsoen is toe aan grondige renovatie. Omdat het park tijdens hevige neerslag regelmatig  last heeft van regenwateroverlast is dat een belangrijk onderdeel van de renovatie.

Rainproof maatregelen

Een belangrijke Rainproof maatregel is onder het maaiveld te vinden. Op de meest kwetsbare plekken in het park zijn ondergrondse zandstroken aangelegd. De zandstroken liggen gemiddeld op 70cm onder het maaiveld en hebben een breedte van 60cm. Zandgrond zorgt ervoor dat het water sneller de grond in zakt. Oftewel vanwege de aanleg van de zandkoffers kan het regenwater gemakkelijker de bodem intrekken en wordt overtollig water op het maaiveld tegengegaan.

De aanleg van de zandkoffer is niet voor elk regenwaterprobleem op het Meerwaldtsplantsoen de meest geschikte oplossing. Vooral bij de oudere bomen kon het water ook lastig wegzakken. Dit had te maken met de compacte grond. Om dit aan te pakken zijn er zes tot acht gaten geboord in de grond en gevuld met grof zand. Hierdoor zijn als het ware verticale zandpilaren ontstaan. Het regenwater kan hierdoor beter worden opgevangen in het wortel stelsel van de bomen. Eveneens zijn er 180 nieuwe bomen geplaatst en is 50 centimeter van de bovenste grondlaag losgemaakt. Het doel van de maatregelen is om het water vast te houden in de bodem.

Uitvoering Rainproof maatregelen

Voor het renoveren van het Meerwaldtsplantsoen had de gemeente Amsterdam 1,3 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het doel van de renovatie was om de aantrekkelijkheid van het park te vergoten en wateroverlast op te lossen of te verkleinen. De aangeplante bomen en groen voorzieningen hebben tijd nodig om weer te gaan wortelen, waardoor in de loop der tijd de doorlatendheid van de bodem weer zal verbeteren. Naar verwachting zal dit proces rond de zomer voldaan zijn. Hierdoor bestaat de kans dat er tot de zomer, tijdens een hevige regenbui nog enige wateroverlast kan optreden. Het onderzoek is nog in volle gang. In de komende maanden zal blijken of er nog verdere maatregelen getroffen zullen worden om de wateroverlast tegen te gaan.

Locatie: Meerwaldtplantsoen, Slotermeer Noord Amsterdam