Regenbestendig ontwerp De Tulp

Het gebied rondom kinderdagverblijf De Tulp aan de Postjeskade in Amsterdam wordt regenbestendig. Het doel is om het regenwater dat valt op het gebouw te verwerken op het openbaar terrein.

Wadi

Aan de noordelijke zijde van het gebouw wordt een wadi, een lager gelegen gedeelte, gerealiseerd. Hierin kan 9 m3 regenwater tijdelijk vastgehouden worden. Het opgevangen regenwater afkomstig van het dak zal via de regenpijpen door een open goot worden afgevoerd richting de wadi. De wadi wordt minstens 1 meter van de gevel aangelegd. Hierdoor blijft het regenwater ver genoeg van het gebouw en kan er geen waterschade aan het gebouw ontstaan. Door het realiseren van de Wadi kan een deel van het afgekoppelde regenwater de bodem inzakken en wordt het grondwater aangevuld. De maatregelen bij De Tulp moeten 60 mm regen per uur kunnen verwerken.

Water afvoerende, bergende en doorlatende betegeling

Aan de zuidzijde van het gebouw worden ook de regenpijpen afgekoppeld. Deze regen zal via een tegel worden afgevoerd richting houtspaanders, cacaodoppen en dennenschors (de zogenaamde zachte halfverharding). Mogelijk wordt hiervoor de Rainaway Ebb tegel toegepast. De doorlatende tegels dienen als trottoir voor voetgangers en tegelijkertijd als voorziening om het regenwater de bodem in te laten zakken voor het regenwater. Mocht het regenwater via de waterdoorlatende verharding niet snel genoeg de bodem inzakken zal het regenwater via een uitlaat worden afgevoerd richting het dichtstbijzijnde oppervlakte water. Dit scenario zal hoogstwaarschijnlijk alleen voorkomen bij extreme buien met een neerslagintensiteit van meer dan 60mm per uur. Deze Rainproof maatregelen zijn bewust openbaar zichtbaar gemaakt. Dit om meer bewustzijn te creëren bij de kinderen, ouders, docenten en omliggende bewoners. De hulp van alle Amsterdammers is cruciaal om de regenbestendigheid in de stad te vergroten. De Tulp levert met deze plannen een mooie bijdrage om de ambitie van de gemeente te behalen.

Locatie: Postjeskade, Amsterdam