Van Breestraat Amsterdam Weerproof

Van Breestraat

De van Breestraat ligt lager dan de omliggende straten in de wijk. Het maaiveld is zo laag dat er tijdens extreme neerslag te weinig ruimte is om voldoende water af te voeren via het riool. De drempels van de aangrenzende woningen zijn ook nog eens vrij laag, waardoor er weinig speling is om wateroverlast te voorkomen.

Groot onderhoud

Tijdens het groot onderhoud van de straat, wordt daarom een extra maatregel toegepast. De strook tussen de parkeerstroken en rijweg gaat als infiltratiestrook dienen. Regenwater stroomt dan via speciale voegen tussen de klinkers naar de bodem. De infiltratiestrook kan niet in het parkeervak worden gerealiseerd, aangezien reiniging dan lastig is vanwege geparkeerde auto’s. Het asfalt in de straat maakt daarnaast plaats voor klinkers.

Verwerken water in drie stappen

Het water wordt in drie stappen verwerkt. De eerste 20 mm. regen wordt via de riolering afgevoerd. Vervolgens wordt het overtollige regenwater in de parkeervakken geborgen. Ten slotte treedt de infiltratiestrook inwerking en wordt de rest van het regenwaterr afgevoerd naar de bodem.

Locatie: Van Breestraat, Amsterdam.