Theophile de Bockstraat

Het drempelniveau van sommige huizen aan de Jacob Marisstraat en de Sloterkade liggen centimeters lager dan de rijweg en het omliggende maaiveld. Bij hevige neerslag hebben bewoners te maken met wateroverlast. Het water komt namelijk tot in de huizen als er geen extra maatregelen worden genomen.

Seperaat regenwaterstelsel

Waternet is daarom bezig met het aanleggen van een seperaat regenwaterstelsel voor de probleemgebieden. Het water wat op het lager gedeelte valt en stroomt, wordt via een apart regenwaterriool afgevoerd naar de Kostverlorenvaart.

Locatie: Jacob Marisstraat en de Sloterkade, Amsterdam.