Ondergrondse waterberging Gustav Mahlerplein

Waarom een regenwaterberging?

De komende jaren staan er veel ontwikkelingen op de planning in de Zuidas. Er komen nieuwe kantoren, woningen en winkels waardoor sloten worden gedempt en er meer verharding komt. De sponswerking van de Zuidas vermindert. Hierdoor kan het regenwater minder gemakkelijk de grond in.

Berging voor hevige buien

Bij de fietsparkeergarage onder het Gustav Mahlerplein komt een bak waar 750.000 liter regenwater in past. Dat is bijna net zoveel als een normaal 25 meter zwembad. De ondergrondse berging ligt aan de noordkant van de fietsparkeergarage. De berging vangt via een overstort het regenwater op dat niet in de hemelwater rioolbuis past. Dus alleen bij hevige regenbuien stroomt het ondergrondse zwembad vol. Als de bui voorbij is, wordt het water weggepompt via de Boelegracht. Het grootste deel van het jaar is de berging gevuld met slechts een klein laagje water.

Werk met werk

Bij het ontwerp van de fietsparkeergarage onder het Mahlerplein bleek er ruimte over te blijven om relatief eenvoudig een waterberging te kunnen maken.  Zuidas en Waternet hebben deze kans aangegrepen om, naast al uitgerolde maatregelen in de omgeving, zoals groene daken, het gebied meer rainproof te maken.

Locatie: Gustav Mahlerplein