Lokaal infiltratiesysteem Rijksmuseum

Klimaatverandering zorgt voor toenemende wateroverlast in de Nederlandse steden. Door langdurige of korte hevige regenval staan straten steeds vaker blank. Het riool heeft dan een te kleine afvoercapaciteit. Op zes verschillende plekken rond het Rijksmuseum in Amsterdam ontstond er wateroverlast na een hevige regenbui. Het regenwater bleef voor een lange tijd op straat liggen. De gemeente Amsterdam heeft gekozen voor de slimme Hydrorock oplossing en op meerdere locaties rondom het museum het Hydrorock infiltratiesysteem laten plaatsen.

Infiltratiesysteem

Rondom het museum zijn er grote oppervlakte verhard waardoor regenwater bij hevige regenval niet vlot weg kan. Hierdoor ontstaan flinke plassen die schade en wateroverlast veroorzaken. Door het Hydrorock infiltratiesysteem wordt wateroverlast voorkomen. Tijdens een hevige regenbui stroomt het regenwater naar de lokaal geplaatste Hydrorock straatkolken. Deze kolken staan in verbinding met ondergrondse infiltratieblokken. De Hydrorock infiltratieblokken absorberen het overtollige regenwater. Vervolgens geven de infiltratieblokken het regenwater geleidelijk af aan de bodem. De straatkolken hebben een zandvang met loofscheider om verstopping te voorkomen. Rond het museum is er in totaal voor 7.000 liter water buffer en infiltratie capaciteit aangelegd. Door deze weerproof maatregelen is er geen sprake meer van wateroverlast!

Duurzaam en ecologisch verantwoord

Bijkomende voordeel is dat het rioolstelsel dankzij de Hydrorock bufferzones minder hemelwater te verwerken heeft en zo voldoende afvoercapaciteit blijft houden. Een ander voordeel is dat door de infiltratie van het hemelwater in de bodem het grondwater op natuurlijke wijze wordt aangevuld, het verdroging tegengaat en de bodem in betere conditie wordt gehouden.

Locatie: Rijksmuseum