Kortvoort Mi Oso voortuin Amsterdam Weerproof

Kortvoort Mi Oso

In de buurt ‘Kortvoort Mi Oso’ in Amsterdam Zuidoost is het regenbestendig inrichten van de openbare ruimte een belangrijk uitgangspunt. Er zijn verschillende rainproof maatregelen toegepast om de buurt zo toekomstbestendig mogelijk te maken. Eind 2018 begon de bouw van de nieuwe buurt, ondertussen zijn de huizen gerealiseerd en zijn de rainproof maatregelen in werking.

Hoger dan de straat

De nieuwe woningen staan 30 centimeter hoger dan het straatniveau, zodat de kruipruimtes droog blijven. De buurt heeft namelijk een hoge grondwaterstand. De verhoogde drempel heeft direct een positief effect op het buitenhouden van eventueel regenwater op straat. Daarnaast zijn de regenpijpen van de daken van de woningen afgekoppeld, het water stroomt daardoor direct op straat in plaats van in de riolering. Hierdoor wordt het riool ontlast tijdens een hevige regenbui.

Wadi’s

De buurt is volledig autovrij en dus ingericht voor langzaam verkeer. Langs de voetpaden liggen deels wadi’s. Dit zijn verlaagde plantvakken waarin overvloedig regenwater tijdelijk kan worden opgevangen met drainage. Het regenwater stroomt van de trottoirs voor de woningen en de paden in de wadi en infiltreert eerst in de hiertoe verbeterde bodem en daarna in de dieperliggende drain. De wadi filtert via de beplanting en de bodem het regenwater voordat het in de drain komt. Hierdoor gaat relatief schoon regenwater in de bodem. De infiltratie werkt uitstekend. ‘Ik heb zelfs nog geen plasvorming gezien in de wadi, de gekozen oplossing is solide’ aldus Geert Jan, projectleider van Mi Oso. De beplanting van de wadi heeft wel nazorg nodig, watergeven in droge periode zal een uitdaging worden. Voor extreem grote regenbuien is er een overloopvijver. Indien ook deze vol is gelopen zal een overstort het overtollige water afvoeren naar het regenwaterriool.

Samen Rainproof ontwerpen van openbare ruimte

Het initiatief om de Kortvoort buurt rainproof te ontwerpen kwam van Olga Appelman – ontwerpster openbare ruimte van de afdeling Ruimte en Duurzaamheid. Na het zien van een presentatie over rainproof een aantal jaar geleden besloot ze dit concept te omarmen. Naast de noodzaak om toekomstbestendig te ontwerpen ziet Olga ook veel waarde in het vergroten van het waterbewustzijn bij buurtbewoners. Dit wil zij doen door in haar ontwerp water zichtbaar te maken.

Patrick van der Werf – operationeel assetbeheerder van Waternet – is vanaf het begin betrokken bij het project. Hij geeft Olga technisch advies over het rainproof ontwerpen van de wijk. Patrick is blij dat hij al in de ontwerpfase aangehaakt is door Olga. Zo ontstaat er een integraal ontwerp waarin het watersysteem, zowel boven- als ondergronds, optimaal kan worden opgebouwd.