Kinkerbuurtschool

Het schoolplein van de Kinkerbuurtschool, gelegen in Amsterdam-West, is in de zomer van 2018 getransformeerd tot groen en regenbestendig plein. Het schoolplein was volledig betegeld, maar is aangepakt met steun van de subsidieregeling Amsterdamse Impuls Schoolplein (AIS), waarmee budget beschikbaar wordt gesteld voor het duurzaam herinrichten van schoolpleinen.

Weerproof-maatregelen

Tegel eruit/ groen erin

Tijdens het herontwerp is er gekeken welke Weerproof-maatregelen het beste op het plein toegepast kunnen worden. Er is zoveel mogelijk vierkante meter aan onverhard oppervlak aangelegd. Binnen de subsidieregeling was de voorwaarde minimaal 25% aan onverhard oppervlak te hebben, dat is hier ook van toepassing. Door het weghalen van het beton en stoeptegels is er veel ruimte gekomen voor groen. Als regenwater op beplante grond valt in plaats van op tegels, gaat dit direct de grond in en hoeft het niet via het riool afgevoerd te worden. Dit helpt wateroverlast te beperken bij extreme regenbuien. Door het weerproof plein kunnen de kinderen er vaker gebruik van maken. Daarnaast hebben de bomen en beplanting een verkoelende werking in de zomer.

Waterplein

Een waterplein is een verdiept plein waar regenwater vanaf het plein en vanuit de omgeving naartoe stroomt. Op het schoolplein is een waterplein gerealiseerd in de vorm van een verlaagd voetbalveld. Dit veld is omringd door muurtjes van hergebruikte stoeptegels, de stoeptegels die eerder op het plein lagen. Hier kan bij extreme regen het water tijdelijk opgeslagen worden. Iets hoger op een aanliggend hellend vlak zit een put die ervoor zorgt dat het water alsnog afgevoerd wordt richting riool, mocht het water te hoog komen. Dankzij dit voetbalveld en de put wordt het water ook bij hevige buien naar de juiste plek geleid.

Waterdoorlaatbare verharding

Naast het toegepaste groen zijn er meer waterdoorlaatbare plekken op het plein. Onder de speeltoestellen ligt een rubberen valondergrond. Deze valondergronden zijn 80% waterdoorlaatbaar. In de voormalige situatie lagen er tegels. Met deze nieuwe ondergrond kan het regenwater makkelijker de grond in zakken. Hierdoor kunnen de kinderen snel weer gebruik maken het speeltoestel.

Reliëf op het plein

Op het schoolplein zijn hoogteverschillen toegepast. Zo zijn er twee gebieden op het plein die lager liggen. Het voetbalveld ligt lager en aan de andere kant van het plein ligt nog een verlaagd deel. Hier zijn verharde paden aangebracht door middel van een begrenzing van een muurtje. Deze muurtjes houden de grond op z’n plaats. Als het hard regent kan al het regenwater via de paden naar de lagere gebieden stromen en op het laagste punt tijdelijk opgeslagen worden. De muurtjes van de paden stimuleren ook beweging van de kinderen. Ze lopen en rennen over de muurtjes en maken er spelletjes van. Ook worden de kinderen hierdoor makkelijker rond de beplanting geleid. De muurtjes zijn dus secundaire paadjes geworden met meerdere functies.

Openbaar plein

Het schoolplein ligt op grond van de gemeente Amsterdam en is een openbaar plein voor iedereen. Stadsdeel West heeft als hoofdaanvrager de subsidie aangevraagd, in samenwerking met de school. Er is een aantal bijeenkomsten gehouden voor overleg tussen beide partijen en de omwonenden. Zo zijn er vanuit de school ook leerkrachten en leerlingen bij betrokken.

Het onderhoud van het plein verzorgt de gemeente Amsterdam. Daarnaast wordt het plein goed schoongehouden door de kinderen. Ook de buitenschoolse opvang tegenover de school maakt gebruik van het plein. Voordat zij gaan spelen, maken ze eerst een rondje om het afval op te ruimen.

Het schoolplein is ondertussen ruim een jaar in gebruik. Niet alleen de kinderen van de Kinkerbuurtschool maar ook uit de buurt hebben profijt van dit schoolplein!