Herinrichting Rivierenbuurt

In november 2018 zijn Waternet, gemeente Amsterdam en Amsterdam Weerproof gestart met de aanpak van de Rivierenbuurt. De riolering en drinkwaterleidingen waren aan vervanging toe, de verkeersveiligheid kon beter en er bleven grote plassen water liggen na een hevige regenbui. ‘In deze buurt ligt veel asfalt en tegels, daardoor kan het regenwater niet in de grond zakken. Zo raakt het riool overbelast en krijg je wateroverlast op straat’ verteld Frank Smits hydroloog bij Waternet. Daarnaast kan in droge perioden het grondwaterpeil in de Rivierenbuurt ook laag komen te staan. Daarom is er extra aandacht gegaan naar het klimaatbestendig herinrichten van de Rivierenbuurt. Wij van Amsterdam Weerproof hebben meegewerkt aan de oplossingen voor de wateroverlast en het klimaat bestendig herinrichten van de buurt.

Herinrichting

Om regenwater makkelijker de grond in te laten zakken en het riool te ontlasten zijn er verschillende groenstroken aangelegd. Zo zijn de groenstroken op de Rooseveltlaan hersteld en waar mogelijk vergroot. Overbodig versteend oppervlakte is omgevormd naar groen. De groenstroken zijn voorzien van beplanting die beter bestand zijn tegen langere perioden van droogte en tegen hevige regenval kunnen.

Bij het opnieuw bestraten van de weg na het vervangen van de riolering wordt het asfalt vervangen door klinkers en in de trottoirs komen nieuwe tegels. Hierdoor kan regenwater ook via het verharde oppervlakte naar de grond stromen. Bij het bestraten wordt rekening gehouden met een goede waterafvoer naar locaties waar het water tijdelijk kan worden geborgen. Bij een hevige regenbui kan niet al het water de grond in stromen en daarom wordt dit tijdelijk geborgen. In totaal zijn er zes wadi’s, verlaagde groenstroken, aangelegd. Vier hiervan zijn te vinden op het Merwedeplein. Na een regenbui kan het water dat naar de wadi stroomt langzaam de grond in lopen.

Merwedeplein, Rivierenbuurt, wadi, groen, vergroenen

Wadi Merwedeplein met weerbestendige beplanting

Onder de trambaan in de Rooseveltlaan is een waterberging aangebracht. Tijdens een regenbui wordt het regenwater van de straat naar de waterberging geleid om het water tijdelijk te bufferen. De berging is nog niet in gebruik. Op het moment wordt onderzoek gedaan hoe er kan worden voorkomen dat de berging dichtslibt door bijvoorbeeld bladval. De berging onder de trambaan is een pilot waarbij ook de grondwaterstand wordt geprobeerd te reguleren.

Een aantal bomen moesten wijken voor de nieuwe inrichting, maar hiervoor zijn meer bomen in de plaats gekomen. Van één van de gekapte bomen is een mooie picknicktafel gemaakt zodat mensen uit de buurt bij elkaar kunnen zitten.

Feestelijke opening

Op woensdag 22 maart is het nieuwe speelplein in de Niersstraat geopend. Om dit te vieren gaven de kinderen van de Anne Frankschool, samen met de Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst en programmamanager Wilko Koning van Waternet, de plantjes water. Namens Waternet, gemeente Amsterdam en ons bood de wethouder een regenton aan de school aan. Op de aanwezige informatiemarkt konden buurtbewoners zich laten informeren en adviseren over hoe zij hun eigen woning kunnen vergroenen en zo klimaatbestendig kunnen maken. Daarbij deelden we 200 plantjes uit.