Groen bij herinrichting Bellamybuurt tegen extreme regen Amsterdam Weerproof

Herinrichting Bellamybuurt

De herinrichting van de Bellamybuurt is bijna afgerond. De riolering en de openbare ruimte in de Bellamybuurt was toe aan een opknapbeurt en is vernieuwd. De buurt is een van de laagstgelegen gebieden in Amsterdam en heeft veel hoogteverschillen. Na hevige regenbuien ontstond er veel wateroverlast. Bij de nieuwe inrichting zijn er diverse weerproof maatregelen uitgevoerd. De gemeente heeft hierbij de hele buurt aangepakt. Alle straten zijn immers met elkaar verbonden. Door de samenhang van maatregelen is het weerproof effect groter!

Meer groen

Een van de uitgangspunten van de herinrichting is het realiseren van extra groen, denk hierbij aan hoogwaardige groenstroken op de stoep. Deze groenstroken zorgen voor maar liefst 1.241 m² extra groen in de wijk. In de Hasebroekstraat en in de Bellamystraat zijn er zelfbeheervakken gerealiseerd, hier worden de groenstroken door bewoners onderhouden. In andere straten worden de groenvakken door de gemeente beheerd. De groenstroken vangen het regenwater op en houden dit tijdelijk vast. Dit helpt wateroverlast te beperken bij heftige regenbuien.

Monique woont in de Bellamybuurt en organiseert ongeveer een keer in de drie maanden schoonmaak prikacties, daarnaast onderhoudt ze boomspiegels en groenstroken. Sinds de herinrichting vindt ze het straatbeeld rustiger, mooier en groener geworden. ‘Er is altijd wel een groenvak dat in bloei staat!’ aldus Monique. Help je graag mee de Bellamybuurt schoon te houden? Check de data van de prikacties hier!

Geveltuintjes

Stadsdeel West stimuleert de aanleg van geveltuintjes. Voor de herinrichting van de straten zijn bewoners geïnformeerd. Zo zijn er op verzoek van de bewoners meer geveltuinen aangelegd. Bezitters van bestaande geveltuintjes konden ze laten voorzien van een nieuwe stoepband zodat deze er netter bij liggen. Door geveltuinen krijgen de straten een groener karakter. Daarnaast is elke geveltuin een buffer voor regenwater.

Wadi’s

Op het Bellamyplein komen zes straten uit. Het plein ligt vrij laag waardoor na een hevige regenbui veel regenwater uit omliggende straten naar het plein stroomt. Ook hier zijn weerproof maatregelen toegepast: zo is het Bellamyplein nu omringd door wadi’s en is de hoeveelheid groen verdubbeld. De wadi’s rond het Bellamyplein houden bij een hevige bui het regenwater tijdelijk vast. Lees de volledige projectbeschrijving Bellamyplein omringd door wadi’s voor meer informatie.

Drempel voor water sturing

De smalste en diepste straat in de buurt is de Bellamystraat. Deze straat heeft een enorm verloop aan hoogteverschillen. Om de regenwaterafvoer goed te laten verlopen, is er onder andere een verhoogd wegvak aangebracht op de plek waar de Bellamydwarsstraat op de Bellamystraat uitkomt. Zo wordt voorkomen dat regenwater uit de Bellamydwarsstraat de lager gelegen Bellamystraat inloopt. In de straat zelf zijn groenstroken aangelegd. Rond deze groenstroken zit geen verhoogde rand, hierdoor kan het regenwater makkelijk in de groenstroken stromen en zo dienen als buffer. Hierdoor zal het lager geleden deel van de Bellamystraat niet gelijk volstromen met regenwater.

Holle weg met open goot

Vanaf de kruising van de Jan Pieter Heijstraat en de Hasebroekstraat is er ruimte gemaakt voor voetgangers. In het midden van het voetpad is een holle goot met afvoerkolken aangebracht. Regenwater stroomt zo richting het midden van de straat en via deze goot naar de Tweede Kostverlorenvaart in plaats van naar de lagergelegen tuinen en huizen, zoals in het verleden het geval was. Op de Bellamystraat is ook zo’n open goot aangebracht.

Waterpasserende rubber valondergrond

Daarnaast zijn in verschillende straten de speelplekken compleet vernieuwd. Naast nieuwe speeltoestellen zijn er kleurige rubberen valondergronden aangebracht. Deze valondergronden zijn 80% waterdoorlaatbaar. In de oude situatie lagen er tegels onder. Met deze nieuwe valondergrond kan het regenwater makkelijker de grond in zakken.

Heringericht en nu?

Omgevingsmanager van de Bellamybuurt Geesje Albrecht van de gemeente Amsterdam laat weten dat ze het weerproof maken van de buurt een geslaagd project vindt. ‘Er zijn al flink wat heftige regenbuien geweest waarbij de nieuwe weerproof herinrichting van de Bellamybuurt goed op de proef is gesteld. Er zijn nauwelijks meldingen geweest van wateroverlast. De meldingen die er wel waren gingen over verstopte of verkeerd aangesloten putten en die problemen zijn opgelost ’ aldus Geesje.

Visie openbare ruimte

Om samenhang te creëren van verschillende straten, heeft stadsdeel West de Visie openbare ruimte Bellamy- en Borgerbuurt opgesteld. In deze visie zijn de kaders en uitgangspunten voor de herinrichting opgenomen. Per straat is er samen met de omwonenden en ondernemers een nieuw ontwerp gemaakt.

De herinrichting is bijna afgerond. De Tweede Kostverlorenkade tussen Schimmelstraat en Kinkerstraat wordt pas heringericht in 2023. Doordat op een aantal plekken de kademuur vernieuwd moet worden, worden deze werkzaamheden samengevoegd met de herinrichting van de straat. Klik hier voor meer info.