Helofytenfilter Erasmusgracht

Een helofytenfilter in de Erasmusgracht zorgt voor de zuivering van vervuild regenwater uit de omgeving. Het vervuilde regenwater wordt geloosd in een afgescheiden bezinkbassin in de gracht, waarna het regenwater door het helofytenfilter wordt gezuiverd. Hierna kan het schone water op de Erasmusgracht worden geloosd.

Uit het proefproject blijkt dat alleen al het bezinkbassin een schoner effluent heeft dan het verbeterd gescheiden rioolstelsel. In het bezinkgedeelte slaan de zwevende stofdeeltjes neer met de eraan gebonden zware metalen. Door de nazuivering in het helofytenfilter wordt de effluentkwaliteit van het water nog meer verbeterd. Hiermee is een decentraal alternatief voor het verbeterd gescheiden rioolstelsel ontwikkeld dat goedkoper is en ook beter is door zijn schonere effluent.

Het blijkt dat deze decentrale voorziening ook qua kosten wezenlijk efficiënter is. Het aanleggen van een verbeterd gescheiden rioolstelsel in deze situatie zou over een periode van tien jaar gerekend meer dan 50% duurder zijn.

Atelier GROENBLAUW heeft het project uitgevoerd in opdracht van Waternet.

Locatie: Joos Banckersplantsoen, Amsterdam