Rainproof abri in tramhaltes Amsterdam

Sinds januari 2020 heeft Amsterdam groene en rainproof tramhaltes. De verharding van de stad zorgt ervoor dat wateroverlast steeds meer een probleem begint te worden. In de schaarse ruimte van de stad heeft de gemeente Amsterdam een creatieve oplossing gevonden; groene abri’s, een tramhalte met waterberging, groen dak én een groene verticale wand.

Groen dak, verticale groene wand en waterberging

Bomen en planten zorgen voor een fijnere leefomgeving en een mooier straatbeeld, en het houdt onze voeten droog. Na een geslaagde pilot met de groene abri’s op het Weteringcircuit en het Marnixplein neemt JCDecaux de vergroende tramhaltes op in hun assortiment voor Amsterdam. Op het Marnixplein is een abri voorzien van een groen dak; op het Weteringcircuit ging de pilot nog een stap verder. Voorzien van een groen dak en een verticale groene wand, draagt deze abri bij aan het verbeteren van de luchtkwaliteit, de biodiversiteit en het verminderen van wateroverlast. De Groene Abri werkt met een eigen irrigatiesysteem, wat gevuld wordt met het opgevangen regenwater van het dak van de tramhalte. In de grond zit een pompkelder waarin meer dan 140 liter regenwater wordt opgevangen. Dit regenwater wordt gebruikt om de planten in de wand volledig automatisch water te geven. Hiermee is het de eerste Rainproof abri van Nederland.

Gelaagde pilot, meer groene abri’s voor Amsterdam

Beide abri’s waren onderdeel van een proef van een jaar waarin de haltes werden gemonitord en geëvalueerd. Inmiddels is de pilot afgerond met een positieve uitkomst. Uit de resultaten blijkt dat de constructie goed werkt. Echter in extreem droge periodes stond het bassin regelmatig leeg. Nieuwe exemplaren krijgen een verbetering waardoor de abri extra water opvangt én ook nog eens makkelijker te plaatsen is. De planten en bloemen van de abri’s dragen bij aan de voedselvoorziening van insecten en bijen. De abri wordt gebruikt als een soort van tussenstop. De insecten rusten even uit en komen bij alvorens hun reis te vervolgen. Daarnaast vallen de abri’s goed in de smaak bij de Amsterdammers. Met al deze positieve uitkomsten tot gevolg heeft de gemeente Amsterdam en JCDeacaux besloten om de groene abri in het assortiment op te nemen, hierdoor kunnen er meer rainproof abri’s in de stad worden gerealiseerd!