Groene parkeervakken met halfverharding, gras en bedekte goot Amsterdam Weerproof

Groene parkeervakken: Amsterdam West

Op de Overtoom in Amsterdam West is in 2020 een pilot met groene parkeervakken uitgevoerd. Een geslaagde uitkomst laat zien dat de groene vakken weersextremen en het parkeren goed hebben doorstaan. In het versteende Amsterdam West zorgt deze maatregel voor een groenere straat en daarmee een betere doorlaatbaarheid van het regenwater.

Waterdoorlatende bestrating

Parkeervakken worden normaliter in klinkers, beton of asfalt uitgevoerd. Hierdoor kan het regenwater niet of nauwelijks in de grond doordringen. Door parkeervlakken in te richten met waterdoorlatende verharding wordt het riool ontlast en wordt het grondwater aangevuld. Voor het realiseren zijn meerdere systemen en materialen beschikbaar. Aan de hand van deze pilot is getest welk systeem het meest geschikt is voor gebruik in Amsterdam West.

Aanvullen grondwater

Groene parkeervakken kunnen een positieve invloed hebben op het aanvullen van het grondwater. De consequenties van een te lage grondwaterstand zijn in West groot. Een snellere bodemdaling kan optreden. Ook kunnen de houten palen en funderingen van de woningen en gebouwen gaan rotten, met alle gevolgen van dien.

Uitkomst pilot groene parkeervakken

De proef is in de zomer van 2021 afgerond en zorgde op de Overtoom voor enthousiaste reacties uit de buurt. Uit het evaluatierapport van Bureau Binnentuinen blijkt dat de parkeervakken er na zestien maanden nog altijd goed bij liggen. Ze zijn onderhoudsvriendelijk en de functie ‘parkeren’ blijft goed mogelijk. ‘De uitkomst is positief wat betreft waterinfiltratie, groen, bodemleven en onderhoud’. Dit zou een mooie stap zijn in het vergroenen van de stad, het advies van Bureau Binnentuinen is om de groene parkeervakken op zoveel mogelijk plekken toe te passen, beginnend bij oplaadplekken en plekken voor kort parkeren.

West Begroot

Dit project is uitgevoerd dankzij ‘West Begroot’. Mede door dit initiatief hebben de bewoners in Amsterdam de mogelijkheid gekregen om mee te beslissen over een deel van de begroting. De stadsdeelcommissie maakte uiteindelijk een selectie van 30 plannen die na toetsing haalbaar en betaalbaar waren gebleken. Het project Groene parkeervakken heeft de achtste prijs gewonnen. Dankzij deze prijs is de pilot gerealiseerd. Als proeflocatie zijn twee parkeervakken op de Overtoom gekozen. TONN en Rain(a)Way zijn geselecteerd om de pilot te realiseren, in samenwerking met de gemeente Amsterdam.

TONN heeft meer dan zeven jaar ervaring met natuurlijke groene parkeervakken. Ze ontwikkelen innovatieve duurzame klimaatconcepten voor de openbare ruimte. Rain(a)Way – een Eindhovense start-up -ontwikkelt tegels voor infiltratie, waterberging en voor een klimaatbestendige stad.

Locatie: Overtoom, ter hoogte van nummer 194