Groen in Secret Village

Samen met de ondernemers van Secret Village, het westelijke deel van de Reguliersdwarsstraat en zijstraten in de Amsterdamse binnenstad, zag Stichting Green City Buzz veel mogelijkheden voor verbetering en verduurzaming.

Secret Village werd het showcaseproject van de Stichting, en vergroening werd de eerste stap. We hebben in 2016 het westelijke deel van de Reguliersdwarsstraat en Sint Jorisstraat, Geelvincksteeg en de Openhartsteeg spectaculair vergroend; eind 2017 volgde het oostelijke deel en daar de zijstraten van. Dit hebben we gedaan met diepe kennis en hoge ambitie: we willen meer en beter groen in de stedelijke omgeving.

Goed voor regenwater en nog veel meer

Groen in de volle grond zorgt én voor minder bestrating, én voor regenwateropvang en -berging, en kan zichzelf langer gezond houden dan groen in bakken. Bij aanleg van groen door gemeentes worden toch nog vaak alleen bakken toegepast. Stadsgroen bevordert daarnaast de gezondheid, de luchtkwaliteit, de buitentemperatuur, sociaal gedrag en de sfeer in een gebied. Uniek aan ons ontwerp in Secret Village zijn de geveltuinen, die we bewust als ontwerpelement op veel verschillende plekken in dezelfde stijl hebben aangelegd. We maken ook altijd veel en graag gebruik van klimplanten, en dat was in Secret Village niet anders. Hier hebben veel pandeigenaren eerst bezwaren tegen. Maar door ze mee te nemen in welke planten waarvoor geschikt zijn, en met diepe technische kennis van zowel planten als materialen kunnen we ze overtuigen dat wat we aanleggen alleen maar voordelen heeft.

Over Green City Buzz

Stichting Green City Buzz verbetert en verduurzaamt bestaande bebouwde gebieden, op veel vlakken tegelijk. Regenwaterberging is voor ons een belangrijk onderdeel. Wij doen dat op een bijzondere manier: door minder bestrating, meer en spectaculair groen in de volle grond, met als uniek onderdeel geveltuinen als belangrijk ontwerpelement, en daktuinen. Voor onze projecten werken we niet alleen nauw samen met gemeentes (nu voornamelijk de gemeente Amsterdam) en met het bedrijfsleven; we worden ook ondersteund vanuit een filantropisch fonds van een duurzame vastgoedpartij.

Naast water en vergroening werken we aan de thema’s circulariteit, afval, energie, logistiek, consumptie, schoon, en placemaking – soms allemaal tegelijk en soms als apart project. Dat doen we met en voor de lokale ondernemers, pandeigenaren, bewoners, bezoekers, stedebouwkundigen en de gemeente. Zo zijn we vaak de schakel tussen de gemeente en de stakeholders in het gebied en maken we met laagdrempelige oplossingen veel impact.

Ondertussen zijn we begonnen aan een veel groter project in Amsterdam (nog even wachten op de bekendmaking!) waarin we intensief, innovatief en integraal werken aan regenwaterberging, droogteresistentie en het tegengaan van het urban heat island effect.

Locatie: Reguliersdwarsstraat, Amsterdam