Groen dak voor het Apollo House

Begin 2023 is dit mooie project opgeleverd aan de Apollolaan in Amsterdam. In opdracht van vastgoedbedrijf Newomij B.V. en advocatenkantoor Allen & Overy heeft TOPGROEN ruim 1700 vierkante meter groendak gerealiseerd. Na een aanvlieg periode van 2 jaar waarin huurder Allen & Overy bij haar verhuurder Newomij heeft aangegeven dat ze graag een groendak op hun kantoorpand wilde realiseren is Topgroen aangeschoven en heeft beide partijen geadviseerd hoe dit mede gerealiseerd kon worden.

Omdat ze naast een groendak ook zonnepanelen wilden plaatsen om duurzame energie te gebruiken is ervoor gekozen om het groendak rondom de zonnepanelen te realiseren. Doordat het groendak ervoor zorgt dat de omgevingstemperatuur met wel 4 graden zakt renderen de zonnepanelen tot wel 10% meer. Dit zorgt voor een win-win situatie.

Samenwerking en biodiversiteit

de Gemeente Amsterdam heeft een bijdrage geleverd bij het realiseren van dit project door subsidie te verlenen. Het groendak zorgt voor een waterbuffering van 70.000 tot 100.000 liter water. Dit ontlast de riolen in de omgeving aanzienlijk tijdens hevige regenbuien.

Het groendak bestaat uit een variëteit van diverse soorten sedums. Daarnaast is er een strook aangebracht waarbij is gekozen voor meer inheemse soorten ter bevordering van de biodiversiteit. Dit zijn kruiden, wilde bloemen en (sier) grassen. In samenwerking met de Vlinderstichting zijn ook nog 7 speciale ontwikkelende biodiversiteitspakketten aangebracht. Deze hebben een gunstige invloed op de aanwezigheid van vogels, vlinders, bijen en andere insecten.

Een groot groendak zoals hier is gerealiseerd heeft ook onderhoud nodig. In de huidige veranderende klimaatomstandigheden waarbij extremer weer vaker gaat voorkomen zoals lange droge periodes is er onder het groendak een speciaal beregeningssysteem aangebracht. Dit beregeningssysteem monitort hoeveel water er nodig is voor het groendak in droge periode door gebruik te maken van sensoren en actuele weersvoorspellingen.

Uitdagingen

Natuurlijk zijn er ook uitdagingen geweest in de realisatie van dit project

  • Doordat het een rond dak betrof moest alles handmatig op maat gemaakt worden aan de randen;
  • Doordat het een monumentaal pand betrof was er vooraf sprake van veel bureaucratie om dit project uit te mogen voeren;
  • Er is in totaal meer dan 4km aan druppelslangen + sensoren aangelegd onder het groendak. Dit was wel een uitdaging om dit goed op elkaar aan te laten sluiten vanaf de besturingscomputer.

Het groene dak op het Apollo House ziet er niet alleen mooi uit, het levert ook iets op. De 144 PVT zonnepanelen leveren naar schatting 56.000 kWh stroom op jaarbasis en een CO2 besparing van 26.282 kg; het aangelegde sedum dak heeft een oppervlakte van 1.720 m2 en zorgt voor waterberging bij hevige regenval, verkoeling van het oppervlak bij warme periodes en biodiversiteit voor de omgeving. Voor de installatie van de zonnepanelen en de aanleg van het sedum dak werd 2.650 m2 dakbedekking overlaagd.

Dit project is van partner TOPGROEN.