Huizen en pad met waterpasserende stenen bij het Funenpark Amsterdam Weerproof

Funenpark

Het Funenpark is een woonwijk op het voormalige rangeerterrein van Van Gend & Loos. Anders dan de archetypische woonwijk met straten, stoepen, parkeerplekken en voor- en achtertuinen is de wijk in vormgegeven als een grote, luxueuze binnenplaats. Een waterbergende binnenplaats bovendien.

Het ontwerp bestaat uit drie ingrediënten: gras, verharding en bomen. De speciaal ontworpen verharding vormt een intensief netwerk van paden. De mazen in de paden bestaan uit gras beplant met gestrooide groepen Robinia pseudoacacia en narcissen. De transparante kronen van de Robinia pseudoacacia gaan goed samen met de architectuur; de narcissen zorgen voor een vrolijke toon in lente. Verschillende initiatieven zoals het introduceren van potplanten langs de gevels verlevendigen de informele parksetting.

Het regenwater wordt geborgen en vertraagd afgevoerd via het funderingspakket onder de verharding volgens het Aquaflow® principe. Het hemelwater vindt via de speciaal ontworpen waterpasserende tegels (winnaar Dutch Design Prijs 2007) zijn weg naar de wegfundering. De wegfundering bestaat uit meervoudig gebroken hardsteen met 40% holle ruimte. Hierin wordt het water geborgen, het water loopt weg middels een vertraagde afvoer. Op deze manier raakt de riolering niet overbelast en is het vaak vervuilende overstorten van de riolering  in het oppervlakte water niet nodig.

Landschapsarchitect: LANDLAB studio voor landschapsarchitectuur (Arnhem)

In samenwerking met: OSLO/Martien van Osch (Berlicum)

Stedebouwkundigplan: Frits van Dongen / ArchitectenCie

Ontwerp: 1999-2010

Uitvoering: 2010-2013

Oppervlakte: 4ha

Opdrachtgevers: Gemeente Amsterdam, Heijmans Ontwikkeling

Prijzen: De Gouden Piramide 2011 |The Dutch Design Prijs 2007

Afwateringsprincipe: Aquaflow®