Eerste Jacob van Campenstraat met nieuwe plantvakken.

Frans Halsbuurt: autoluw en klimaatbestendig

De Frans Halsbuurt verandert van een versteende in een klimaatbestendige buurt. Dat betekent dat de buurt ook bij hevige regenval en tijdens hete dagen een prettige plek is om te wonen, werken en bezoeken. Een groene omgeving met veel ruimte voor voetgangers, fietsers en spelende kinderen.

De Frans Halsbuurt was flink versteend. Dat maakte de buurt kwetsbaar voor hitte, droogte en regenbuien. Daarom werken gemeente Amsterdam en Waternet samen aan de verbetering van het riool, het groen en de inrichting van de buurt.

Aanleg ondergrondse waterberging in de Frans Halsbuurt.

We vervangen wegen en stoepen, planten nieuwe bomen en leggen groenvakken aan. Van de groenvakken dienen er meer dan vijftig als wadi. Hemelwater laten we wegzakken in de bodem of slaan we tijdelijk op in ondergrondse waterbergingen. Naast ons werk worden door nutsbedrijven ook kabels en leidingen vernieuwd en plaatsen we nieuwe afvalcontainers.

De maatregelen maken de buurt koeler tijdens hitte en verminderen de wateroverlast bij extreme neerslag. Ook reguleren ze de grondwaterstanden en dragen ze bij aan de biodiversiteit en de opvang van regenwater.

Samen met bewoners en ondernemers

Aan het definitief ontwerp voor de Frans Halsbuurt ging een intensief participatietraject vooraf. Bewoners en ondernemers hebben actief meegedacht en meegepraat.

Ontwerper Szymon Michalski maakte een impressie van hoe de Frans Halsbuurt moet worden.

De wens van de buurt was een autoluwe woonbuurt met ruimte voor groen, spelen en fietsparkeren. In 2018 zijn hierom 600 parkeerplekken opgeheven. Buurtbewoners en bezoekers parkeren hun auto in de nieuw aangelegde Parkeergarage Albert Cuyp aan de Ruysdaelkade. Hun fiets parkeren ze bij de nieuwe fietsenrekken en -vakken.

De opgeheven parkeerplekken zijn deels ingericht als groenvakken. De buurtbewoners dachten mee over de inrichting ervan en dragen bij aan het onderhoud van het groen.

Zelf maatregelen nemen

Bewoners kunnen ook zelf maatregelen nemen om de buurt beter voor te bereiden op extreem weer. Zo kunnen ze tegels wippen in hun achtertuin, een geveltuin aanvragen of een regenton plaatsen.

Een aantal bewoners liet al een regenpijp afkoppelen en/of een regenton plaatsen.

Kennis voor de toekomst

De herinrichting van de Frans Halsbuurt is gestart in het najaar van 2022. In fases werken we aan de verschillende straten in de buurt. Naar verwachting ronden we de laatste werkzaamheden eind 2025 af.

Nadat een straat is heringericht meten en bestuderen we het effect van de aangelegde waterbergingen. In 2024 begonnen we al Hierdoor kunnen we ervaringen en informatie uit de Frans Halsbuurt inzetten bij toekomstige projecten.

Het Carel Willinkplantsoen met nieuwe bomen.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je terecht op de projectpagina van de gemeente.