Droge voeten op het Koppelingpad

Een Drenotube, een drainagesysteem, voert het (grond)water dat verzamelt onder het Koppelingpad af. Hierdoor houdt de voetganger droge voeten.

Tijdens de reconstructie van het Koppelingpad kwam Antea Group erachter dat de bodem vrij nat was. Na onderzoek bleek dat het regenwater, wat in het nieuwbouwgebied in de grond zakt op een klei/leem laag in de bodem komt waar het niet kan infiltreren. Het ondergrondse water stroomt vervolgens richting de bodem van het Koppelingpad. Het water kan daar niet goed weg, waardoor potentieel wateroverlast kan ontstaan.

In overleg met de gemeente Amsterdam besloot Antea Group om een Drenotube van 453 meter toe te passen. Deze drainagebuis ligt circa 1.2 meter diep en neemt het water op en voert het af via het hemelwatersysteem.

Het resultaat: droge voeten op het Koppelingpad.

Locatie: Koppelingpad, Amsterdam