Waterbergende parkeerplaatsen bij stadsarchiefdepot

In Amsterdam-Noord is er een nieuwe duurzame bewaarplaats gebouwd voor de archieven van Stadsarchief Amsterdam. De gemeente Amsterdam heeft dit pand volgens ambitieuze duurzaamheidseisen gebouwd. Het depot heeft een groot dakoppervlak dat tijdens een flinke regenbui wel 18.000 liter regenwater kan afvoeren. Het huidige rioolstelsel kan deze hoeveelheden er niet bij hebben. Onder de parkeerplaatsen van het depot liggen infiltratiebuffers die het regenwater van het dak tijdelijk bergen.

Waterbergende parkeerplaatsen
De gemeente Amsterdam houdt bij het ontwerpen van de stad rekening met het opvangen van extreme buien. Onder de parkeerplaatsen van het depot zijn Hydrorock infiltratiebuffers aangelegd die tijdelijke meer van 18.000 liter water kunnen opvangen. Tijdens een hevige regenbui stroomt het regenwater van het dak in de Hydrorock infiltratiebuffers. De buffers absorberen het overtollig water en zorgen voor geleidelijke afgifte aan de bodem. Het is een mooi voorbeeld hoe op ecologische wijze, met zo weinig mogelijk kunststoffen, hemelwater buiten het rioolstelsel wordt gehouden. Zo voorkomt gemeente Amsterdam overbelasting van het rioolstelsel tijdens hoosbuien. Het grondwater wordt met de buffers op natuurlijke wijze aangevuld en verzakking en verdroging van de bodem wordt voorkomen.

Gemeente Amsterdam werkt aan de verduurzaming van de eigen organisatie
In 2030 wil de gemeentelijke organisatie al klimaatneutraal, CO2-neutraal, circulair en klimaat adaptief zijn. Rainproof valt onder klimaat adaptatie. Daarmee lopen ze al zo’n 20 jaar vooruit op de ambities die de gemeente heeft voor de stad. Juist met nieuwbouw investeren ze daarom in innovatieve projecten zodat ze kennis en ervaring op kunnen doen. De gemeente Amsterdam vergroent waar mogelijk hun panden met binnentuinen en groene daken en zorgen voor waterberging.

Locatie: Internetstraat 14, Amsterdam Noord