De Vrijheids- en verzetsheldenbuurt

De Vrijheids- en verzetsheldenbuurt is omringd door een watergang en toe aan groot onderhoud.  Een goede aanleiding om de buurt direct rainproof in te richten.

John Romijenders, projectmanager bij het ingenieursbureau van de Gemeente Amsterdam, heeft veel ervaring met slim omgaan met regenwater. Hij maakte de ambtelijk opdrachtgever enthousiast om de rainproof opgave als uitgangspunt mee te nemen in de opdracht.

Keuze voor een rainproof variant

Iedereen is in een vroeg stadium betrokken bij de rainproof opgave; het herinrichten van de straten langs de watergangen. Ontwerper Jan Geert Baan schetste vier inrichtingsvarianten:  waterdoorlatende verharding, een open goot, traditioneel afkoppelen en een verlaagde band. Deze varianten zijn getoetst door medewerkers van Waternet en de afdeling Beheer van Stadsdeel Nieuw-West. Belangrijkste criteria: aanleg- en onderhoudskosten, kans op wateroverlast op straat, educatieve waarde en vuillast watergang.

De buurt is momenteel een soort woonerf. Er rijdt weinig verkeer, waardoor er weinig vervuiling is van olie en dergelijke op straat.

De keuze is de variant met een afschot van de straat richting de watergang. Het regenwater stroomt over de straat via een parkeerplaats en een groenstrook naar de watergang. Deze variant. De verwachting is dat deze variant goedkoper is dan een standaard herinrichting van de buurt, aangezien er minder kolken (putten naar de riolering) nodig zijn.

Het definitieve ontwerp is nog niet vastgesteld.  Naar verwachting gaat de buurt in 2017 op de schop.

Tip van John: de oplossing zit vaak in hele kleine dingen zoals het verlagen van een trottoirband.

Foto’s tonen de huidige situatie