De Knowledge Mile als spons

Knowledge Mile Park is een groene en duurzame stadsstraat van de IJtunnel tot en met het Amstelplein. De gemeente Amsterdam en bedrijveninvesteringszone (BIZ) Knowledge Mile werken samen met partners aan de realisatie van dit project. In 2025, wanneer de stad 750 jaar bestaat, wordt Knowledge Mile Park opgeleverd als cadeau aan de stad.

Ontstaan

Knowledge Mile Park is begonnen als idee vanuit de Knowledge Mile, het innovatiedistrict in het hart van Amsterdam. De Knowledge Mile is een kennisstraat met een creatieve leeromgeving waar kunst, technologie en innovatie samenkomen. Ondernemers, bewoners, organisaties en community managers werken samen om te kunnen bijdragen aan een positieve duurzame impact op het gebied. Gemeente Amsterdam zet specialisten in voor de vergroening en het beheer.

Park als spons

Een van de ambities is om het Knowledge Mile Park te laten fungeren als spons. Zo worden er klein- en grootschalige projecten uitgevoerd. De projecten gaan over de vergroening van openbare ruimte, verticaal groen, geveltuintjes en groene daken. Al deze rainproof maatregelen dragen bij aan de sponswerking van de stad. Bij een hevige bui zal het Knowledge Mile Park als een spons het regenwater opvangen, vasthouden en teruggeven aan de bodem.


Groene terrassen

Horecaondernemers van de Knowledge Mile BIZ hebben vanaf nu de mogelijkheid om hun terras te vergroenen. Samen met de bestuurders van stadsdeel Centrum en Oost zijn de mogelijkheden geïnventariseerd. De restaurants Stek en Feed Amsterdam aan de Wibautstraat hebben sinds 2021 een eigen regenton op hun terras. Beide horecaondernemers zetten zich actief in voor het vergroenen van de Knowledge Mile. Dit doen ze door hun terras te verrijken met geveltuinen, verticaal groen en plantenbakken. Het opgevangen water uit de regenton kunnen ze tijdens perioden van droogte goed gebruiken voor de planten op het terras.Het toevoegen van groen maakt het terras aantrekkelijk voor de klant, draagt bij aan een prettige leefomgeving en aan het rainproof maken van de straat.


               Groene daken

In het Knowledge Mile Park worden zo veel mogelijk daken vergroent. Bij een groen dak ligt er een substraatlaag en (sedum)begroeiing op het dak. Ze bieden capaciteit voor regenwaterbuffering, beperken de opwarming van het dak en kunnen als daktuin functioneren. Op de daktuin van ZOKU worden gewassen gekweekt en Hotel Casa en FLOOR hebben een Polderdak. Een Polderdaksysteem gaat een stapje verder. Dit dak heeft naast begroeiing een extra laag om regenwater vast te houden.


               Vergroening

De parkeerplaats achter een kantoorpand dat de gemeente Amsterdam huurt, moest opengebroken worden om de riolering te vernieuwen. De gemeente greep dit moment aan om dit deel van het binnenterrein te vergroenen in plaats van opnieuw te asfalteren. In overleg met de verhuurder en met financiële steun van de directies die zich huisvesten in het pand, is na de rioolwerkzaamheden het ‘Weesperwoud’ aangelegd. Een mooie tuin met ruim 70 planten- en bloemensoorten.


               Geveltuinen

In het Knowledge Mile Park wordt veel vergroent doormiddel van geveltuinen. De geveltuintjes nemen amper ruimte in en brengen veel voordelen mee. Op de Weesperstraat zijn de gemeentelijke gebouwen van groene pilaren voorzien. Voor elke pilaar is een stalen raster geplaatst waar het groen in kan groeien. Elk raster wordt aan de bovenzijde verbonden doormiddel van een stalen draad. Bij een complete begroeiing zullen de pilaren begroeid zijn en de straat vergroenen. Baxten Building Amsterdam draagt ook bij een groener straatbeeld. Dit gebouw heeft een unieke geveltuin. In 2018 is een gevelborder aangelegd die drie keer zo breed en dubbel zo diep is als de gemiddelde geveltuin in Amsterdam. Hierdoor heeft de geveltuin een extra grote waterbergingscapaciteit.

Er is al veel bereikt in het Knowledge Mile Park en er staat nog meer op de planning. Dit innovatieve project is een mooi voorbeeld hoe er ondanks alle verschillende partijen er naar hetzelfde doel kan worden gewerkt; het groen en duurzaam maken van de Knowledge Mile.