De Brink kolk Betondorp Amsterdam Weerproof

De Brink Weerproof

De Brink, het centrale plein in Betondorp, is getransformeerd in een Weerproof ontmoetingsplek. Na aanleiding van het groot onderhoud aan de wegen en riolering in de wijk is er door de Gemeente Amsterdam en Waternet gekeken naar oplossingen om wateroverlast te voorkomen. Met de nieuwe groene inrichting en de ondergrondse waterberging in kunststof kratten, is de Brink nu in 2019 helemaal Weerproof.

Ondergrondse waterberging

Betondorp zit ingeklemd tussen de Middenweg en de ringweg A10. Vooral het regenwater wat na een extreme bui van de A10 afkomt zorgt voor overbelasting van het riool. Hierdoor ontstaat wateroverlast in het zuidelijke deel van Betondorp. Onder de verharding van het plein zitten infiltratiekratten. Dit zijn holle kratten omhuld met textiel. Via de speciaal ontworpen “Goot Steen” en (maar liefst veertien) straatkolken naast het plein stroomt het regenwater in de kratten. Hierin wordt het regenwater tijdelijk opgeslagen. Dit krattenveld staat in verbinding met de grond, dit heet een drainagesysteem. Hierdoor kan het water langzaam de grond in zakken. Door het tijdelijk bergen van regenwater wordt het rioolstelsel ontlast. Door deze Weerproof maatregel kan ook het hemelwater in het zuidelijke deel in Betondorp goed wegstromen.

Nieuwe ontmoetingsplek

Naast het ondergrondse krattenveld is er meer veranderd op het plein. Zo zijn de hoeken van het plein vergroend met verschillende planten en bomen. De bomen geven verkoeling tijdens warme zomers. Ook is er van Waternet een tappunt geplaatst. Daar kun je schoon water drinken of een flesje vullen. Er zijn meerdere zitbanken en er is speelgelegenheid. Tijdens de planvorming mochten bewoners meedenken over het ontwerp van het plein.

Locatie: De Brink, Betondorp, Amsterdam