Groen bij de Laan van Spartaan Amsterdam Weerproof

Groen in de Batjanstraat

De Batjanstraat was een brede wandelstraat (ong. 20m breed). Op enkele solitairen na was het een geheel bestraatte weg met aan weerszijden hoge gebouwen.

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost heeft daarom een ontwerp gemaakt voor een parkachtige straat. Donkergroen heeft deze ambitie omgezet in een beplantingsplan en heeft de plantvakken gerealiseerd. Het groen zorgt niet alleen voor een betere infiltratie van het regenwater en een koelere stad. De bloemrijke strook geeft ook een kwaliteitsimpuls aan de belevingswaarde van het openbaar groen en de sociale samenhang in de wijk.

Tegels eruit, plantvakken erin

In de nieuwe situatie is er een parkachtige straat ontstaan. In de middenstrook van het straatprofiel zijn borders van 8,5m breedte. Daarnaast zijn tegen de gebouwen aan weerszijden van de straat smalle borders gemaakt van 1,4 m breedte.

Bij de inrichting van de plantvakken is gekozen voor een sterk assortiment vaste planten. Diagonale lijnen met rood, geel en blauw bloeiende planten gecombineerd met siergrassen geven een aantrekkelijk beeld.

In de smalle borders aan de gevel zijn lange vakken gemaakt waarin telkens een bodem bedekkende soort is gecombineerd met een solitair voor de extra sierwaarde.

Er is met blauwe accentlijnen in de bestrating een wandelroute aangegeven over de straat en de aangrenzende straat zodat er een wandelroute ontstaat. Langs deze ‘paden’ zijn tevens bankjes geplaatst voor de recreant en passant.

Locatie: Batjanstraat, Amsterdam