Michiel Wijnbergh
Event: Nationale boomspiegelfeest

Boomspiegels Groene Vechtstraat

In de Rivierenbuurt zijn bewoners actief bezig met het vergroenen van de Vechtstraat. Dit hebben ze gedaan door het vergroten en beplanten van boomspiegels. In mei 2020 is door het bewonersinitiatief dit PLANTzoentje aangepakt met toestemming van Stadsdeel Zuid. Door het vergroenen van boomspiegels worden de straten van Amsterdam steeds robuuster voor hevige regenbuien.

“Ik heb altijd al veel plezier gehad in het mooi maken van mijn geveltuin. Maar ik wilde meer doen voor de straat.”
– Bewoner en initiatiefneemster

Groene straat

Een boomspiegel is een stukje grond rondom de stam van een boom. Het beplanten van boomspiegels heeft vele voordelen. Door de open bodemstructuur heeft groen meer kans en planten zorgen daardoor voor een betere regenwater-doorlaatbaarheid. Dit verhoogt de biodiversiteit en de sponswerking van de stad. In het begin van de Vechtstraat (vanaf de Amstelkade) hebben bewoners boomspiegels vergroend. Er zijn meerdere boomspiegels aangepakt. Deze op de hoek van de Meerhuizenstraat is groter geworden door het verwijderen van wel 60 stoeptegels. Deze spiegel wordt het PLANTzoentje genoemd. Door de tegels te vervangen voor beplanting kan regenwater tijdens een bui makkelijker van de stoep in de bodem infiltreren. Dit is nodig omdat de Rivierenbuurt een van buurten is in Amsterdam waar na extreme hoosbuien wateroverlast ontstaat.

“Ons plantZoentje krijgt veel positieve reacties. Bewoners zien het als een voorbeeld en beginnen nu ook met hun eigen geveltuin. Zo wordt de straat steeds groener en gezelliger.”
– Bewoner en initiatiefneemster

Proces

De bewoners zijn een aantal keer samengekomen om plannen te smeden. Er is naar de huidige situatie gekeken en een plan van aanpak gemaakt. In samenwerking met Natuur & Milieuteam Zuid is dit traject in een stroomversnelling gekomen. ‘Het NMT helpt met alles, ze komen met advies en goede ideeën, maar helpen bijvoorbeeld ook met subsidies aanvragen en andere praktische zaken. Het eerste wat Lilian van NMT zei was: ‘zorg dat je de buurt mee krijgt.’ Dus ik heb gelijk flyers gemaakt en veel bewoners waren enthousiast.’, aldus de initiatiefneemster Jos. Daarna kwam het ‘zwaardere’ werk: de kosten berekenen, offertes maken en subsidies aanvragen in o.a. het stadsdeel. ‘Het totale project omvat 21 boomtuinen, hiervoor hebben we subsidies uit twee potjes moeten aanvragen’, vult Jos aan. ‘Zonder het NMT en de extra inspanningen van het gebiedsteam van Stadsdeel Zuid was het niet gelukt.’. De bewoners zijn nu verantwoordelijk voor het onderhoud.

Locatie: Vechtstraat, Amsterdam