Aanleg BloemDwars groene tuin Amsterdam Weerproof

BloemDwars

In de dichtbebouwde Jordaan, tussen Bloemgracht en Bloemstraat ter hoogte van de Dubbele Gang, stonden sinds de 17e eeuw fabriekjes, werkplaatsen, sloppenwoningen en vanaf 1938 een loodsencomplex. Enkele omwonende particulieren hebben dat, inmiddels leegstaande, complex in 2015 kunnen overnemen van een woningbouwcorporatie. De helft van de loodsen is gesloopt en heeft plaatsgemaakt voor tuinen, de rest van de bebouwing is grondig gerenoveerd tot een woning, een atelier en een kleinschalig centrum voor beeldende kunst en literatuur.

Water in het gebouw

In dit zeer laaggelegen deel van de Jordaan zagen we voor en tijdens de eerste fase van het project meermaals overstroming van de steeg en over de oude dorpels de bebouwingen in. Ook kwam het voor dat bij hevige stortregens de afvoeren overliepen waardoor rioolwater in de gebouwen door vloerputjes omhoog kwam. Deze problemen worden nog vergroot doordat ook van diverse omliggende daken regenwater naar het gebied afwatert.

Weerproof maatregelen

Behalve het creëren van de tuinen hebben we daarom nog drie soorten Weerproof maatregelen uitgevoerd:

Infiltratieblokken

Met hoveniersbedrijf Groenrijk hebben we onder twee tuinen hydroblobs geplaatst. Dit zijn blokken van steenwol in een hoes van filterdoek die, aangesloten op regenpijpen enkele duizenden liters regenwater opvangen. Bij droogte nemen de planten in de tuingrond erbovenop het water weer op.

Sedumdak met wateropvang en zonnepanelen

In samenwerking met SolarSedum hebben we op de twee platte daken van atelier en studio een kleine 100 vierkante meter sedumbeplanting en zonnepanelen aangebracht. Op het atelierdak ligt het substraat en het sedum bovendien op een ‘polderdak’-systeem. Met permavoid kratten kan het dak het regenwater tijdens een bui opvangen. De doorvoer van dak naar regenpijp is op dit dak vernauwd, waardoor bij regenval tot zo’n 6 cm water een tijdje blijft staan, en vertraagd in het afvoersysteem terechtkomt, om overbelasting bij zware regen te voorkomen.

Gescheiden rioolsysteem

De coördinatie van de gemeentelijke diensten heeft Amsterdam Weerproof opgepakt. Deze diensten konden wij als particulieren onvoldoende bereiken. Het eindresultaat is de aanleg van een gescheiden vuil-/hemelwater-afvoersysteem vanaf de gebouwen en tuinen, door de Dubbele Gang naar de straat. Het vuile water uit de gebouwen gaat het riool in. Het regenwater stroomt via het hemelwatersysteem onder het wegdek van de Bloemgracht door naar de gracht.

De genoemde maatregelen zijn uitgevoerd tussen mei 2016 en begin 2017. De sedumdaken en de tuinen groeien en bloeien, en zelfs bij de hevigste regenbuien hebben we geen last meer van overstromingen!

Locatie: Dubbele Gang, Amsterdam