Berminfiltratie in Westelijk havengebied

Naast de rijbanen van de Westpoortweg ter hoogte van de rioolwaterzuiveringsinstallatie West ligt een infiltratiesysteem in de berm. De berminfiltratie ligt over een afstand van ongeveer 2 km langs de weg. Het regenwater dat van de Westpoortweg stroomt naar de berm, wordt in de bodem geïnfiltreerd. Via de bodem stroomt het water naar de naastgelegen watergang. Hierdoor is er geen hemelwaterriool nodig.

Zuivering van regenwater

De Westpoortweg is een drukke weg in het havengebied. Een voordeel van infiltratie in de bodem is dat het (verontreinigde) regenwater niet rechtstreeks in de watergang stroomt. Het water dat van de weg af stroomt, wordt voorgezuiverd voordat het in de watergang komt. De vegetatie en de bodem met een hoog lutum gehalte houden verontreinigingen zoals zware metalen vast.

Overstort bij hevige neerslag

Bij tekort aan infiltratiecapaciteit door hevige neerslag wordt het hemelwater direct overgestort in de watergang.

Ruimte nodig

Berminfiltratie is niet overal mogelijk langs de Westpoortweg. Er is niet overal ruimte voor en ook ondergronds liggen veel kabels en leidingen, waardoor het vaak niet mogelijk is om een verlaagde berm aan te leggen.

Locatie: Westpoortweg, Amsterdam

Door: Ingenieursbureau Gemeente Amsterdam