Ymere

Als één van de grootste woningcorporaties beheren we een groot deel van de ruimte in Amsterdam. We vinden het belangrijk om onze verantwoordelijkheid te nemen en samen met bewoners, collegacorporaties en andere organisaties te zorgen voor klimaatadaptieve maatregelen, zodat we de overlast van de toenemende regenbuien zo veel mogelijk kunnen beperken, zoals met groene daken. Ook helpen we bewoners met het vergroenen van tuinen met Tegels eruit, groen erin!. Het netwerk van Weerproof stelt ons in staat om samen op te trekken en kennis te delen.

Projecten en acties