Tuinen van West

Goede natuur combineert op een vanzelfsprekende manier met duurzame, biologisch-dynamische (stads)landbouw en is daarnaast belangrijk voor de gezondheid. De doelstellingen van Amsterdam Weerproof passen daar bijzonder goed bij.

Ondernemersvereniging Tuinen van West vervult een belangrijke rol in dit gebied, als gesprekspartner voor de gemeente, als beheerder van het evenemententerrein en als initiatiefnemer van de Circulaire ProefTuin van West. Wij streven naar meer en beter ecologisch beheer door de diverse partijen en werken samen met ondernemers, organisaties en overheden aan innovatieve en duurzame activiteiten en projecten.

Tuinen van West bestaat uit vier polders met verschillende bodemkwaliteiten aan de westelijke rand van Amsterdam.

Projecten