Tuinen van West

Tuinen van West is een groengebied in het stadsdeel Nieuw-West. Het gebied is waardevol voor de stad en de metropool. Het is een natuur-, stadslandbouw- en recreatiegebied bestaande uit vier polders met alle een eigen specialiteit. Verschillende partijen zijn betrokken en werken samen aan het groengebied. Tuinen van West vervullen een onmisbare functie, niet alleen voor de verbetering in leefklimaat, luchtkwaliteit en biodiversiteit, maar ook in de waterhuishouding van het gebied. Onder andere door de gezonde bodem in het gebied en de focus om de bodem gezond te houden.

Ecologisch beheer gericht op biodiversiteit
Een gezonde bodem is een cruciaal onderdeel van het rainproof maken van de stad. De bodem werkt in feite als een spons. Wanneer het hard regent neemt de onverharde bodem het regenwater op. Wanneer het warm en droog wordt, geeft de bodem het water af. Door een gezonde bodem krijgt groen meer kans en houden de planten en wortels het regenwater beter vast. Door het vergroten van de sponswerking kan wateroverlast worden voorkomen.

Ondernemersvereniging Tuinen van West vervult een belangrijke rol in dit gebied, als gesprekspartner voor de gemeente, als beheerder van het evenementterrein en als initiatiefnemers van de Circulaire ProefTuin van West. De ondernemersvereniging is samen met het stadsdeel Nieuw-West bezig met het realiseren van plannen om het groenbeheer (zelf) op een duurzame manier uit te voeren. Het gebied is grotendeels openbare ruimte en wordt daardoor nu voornamelijk door de gemeente Amsterdam beheert. Ondertussen zijn er experimenten gaande waar een aantal kleine gebieden aangewezen zijn voor zelfbeheer. ‘Wij streven naar meer en beter ecologisch beheer door de diverse partijen’ aldus bestuurdslid Norinda Fennema. De Tuinen van West is als pionier een goed voorbeeld voor vele andere openbare groengebieden. Ook zijn ze een voorbeeld voor de manier van samenwerken, met ondernemers, groeninitiatieven, bewoners en de gemeente. Voor iedere Amsterdammer, fiets vooral eens richting West!

 

Bekijk deze video waarin Norinda vertelt over het plan ‘Flower Power’ om het groen in het gebied meer geschikt te maken voor wilde bijen en vlinders.