Rochdale

Rochdale is een woningcorporatie voor mensen met een laag inkomen. Betaalbare, goede woningen in leefbare buurten is onze prioriteit. Elke buurt is anders, daarom richten we ons op een buurtaanpak om goed te weten wat er speelt op wijkniveau. Initiatieven van bewoners supporten we waar we kunnen. Zeker ook om tuinen te vergroenen en regentonnen aan te sluiten! Klimaatadaptatie is een onderwerp dat zowel bij onze huurders als intern in de organisatie steeds meer speelt.

 Projecten