EWB

EWB ontwerpt en bouwt ondergrondse regenwateropvang en -zuiveringssystemen als oplossing voor de negatieve effecten van klimaatverandering: hevige regenval, droogte en verzilting. Met onze gepatenteerde Urban Rainshell (URS), bergen én zuiveren we regenwater met natuurlijke, circulaire en hernieuwbare materialen. We bergen piekbuien in ondergrondse bedden van ‘AA Ecoschelpenmix’ en zuiveren het regenwater van o.a. zware metalen en minerale oliën met het innovatieve mineralen mengsel ‘AA Minerals’. Daarna infiltreren we het water ter voorkoming van droogte én verzilting, óók in grondwaterbeschermingsgebieden en waterwingebieden. Of we slaan het op in de diepe ondergrond, waar we een zoete bel creëren. Met de URS maken we regenwater weer beschikbaar voor gebruik in allerlei toepassingen, waarvoor nu drinkwater gebruikt wordt. Zoals sproeiwater voor sportvelden of groen, bluswater, proceswater of als speelwater op pleintjes in woonwijken. Daarmee besparen we drinkwater en maken wij van regenwater weer een lust in plaats van een last.

Project