Groen dak met groente bij Rooffood restaurant Vermeer Amsterdam Weerproof

Dura Vermeer

Dura Vermeer is actief in bouw, infrastructuur, engineering en dienstverlening. Samen met onze partners bieden wij toonaangevende, integrale en duurzame oplossingen voor uiteenlopende bouwopgaven. Wij zijn daarmee een solide partner voor onze relaties, gericht op continuïteit en duurzaamheid. Vanuit dat oogpunt kijken we ook naar het waterprobleem in steden dat mede veroorzaakt wordt door de verstedelijking. Wij zien dit probleem groter worden. Dura Vermeer heeft diverse oplossingen waarmee we steden Weerproof kunnen maken, zoals het toepassen van groene daken of het realiseren van tijdelijke waterbergingen bijvoorbeeld onder gebouwen of parkeerterreinen. Samen met overheden en andere partijen kunnen we ons inzetten om het probleem te tackelen.

Projecten

Dura Vermeer is een partner van Amsterdam Rainproof en heeft de intentieverklaring ondertekend op 9 oktober 2014 tijdens het Festival Ruimtelijke Adaptatie in Utrecht.