Tuin van Jan ©Merlijn Michon
Regenwatervijver met houten loper bij Tuin van Jan Amsterdam Weerproof

De Tuin van Jan

Het is in het belang van de stad lokaal de schade te beperken die ontstaat door hevige regenbuien.

De paradijstuin Tuin van Jan  functioneert als ‘Regentuin’: twee natuurvijvers bufferen het hemelwater. De regenpijpen van de oude school zijn van het riool afgekoppeld en lozen nu het regenwater op de vijvers. Daarnaast zijn 10.000 stoeptegels verwijderd zodat de tuin dienst doet als ‘spons’ voor de wijk.

Voor de Tuin van Jan is het van belang onderdeel uit te maken van het netwerk van Rainproof voor kennisuitwisseling onderling  en informatievoorziening naar het publiek.

Projecten

De Tuin van Jan is een partner van Amsterdam Rainproof en heeft de intentieverklaring ondertekend op 9 oktober 2014 tijdens het Festival Ruimtelijke Adaptatie in Utrecht.