Bloomstudios

Een groener, klimaatbestendiger en biodiverser bedrijventerrein maken, dat is de doelstelling van Bloomstudios met de Bloompod. Het idee is om het regenwater van de daken op te vangen in buffers. Deze buffers nivelleren regen bij hevige regenval om het riool te ontlasten en bieden regenwater aan hun omgeving in droge periodes om zo de planten en dieren te ondersteunen. Ook kan het grondwater hiermee op peil gehouden worden door het langzaam aan de bodem af te geven. Naast iedere Bloompod wordt er idealiter steeds een klein stukje groen aangelegd, een soort micro oase. Daar worden inheemse planten geplaatst waar de lokale dieren echt wat aan hebben. Klein beginnen dus met micro oases die samen kunnen zorgen voor een groot resultaat. 

Bedrijventerreinen zijn van nature een verharde, versteende omgeving. Logisch, want er moet worden gewerkt en dat is lastig in de modder. Aan de andere kant liggen deze terreinen vaak aan de rand van een stad, tussen de tuinen van mensen en de meer landelijke omgeving. Hierdoor krijgen dieren minder kans om zich te verplaatsen tussen de landelijke omgeving en de planten in de tuinen van mensen. Door bedrijventerreinen groener en biodiverser te maken, kunnen insecten en vogels zich beter handhaven in de stad als geheel.

Mijn eyeopener kwam op vakantie in Frankrijk. In de zomer van 2022 waren we op een plek waar het voorheen ’s avonds een lawaai van jewelste was door de Cicaden daar. Die nazomer was het ’s avonds stil en dat gaf het idee dat ze allemaal weg waren. Diezelfde zomer was er in Nederland een tekort aan drinkwater door de lange droogte. Mensen konden hun tuin niet meer sproeien en dieren en planten overleefden het niet. Dat waren de twee oorzaken voor mij om naast mijn werk als architect me in te willen zetten voor de planten en dieren in mijn omgeving.

Projecten: Bloompod. Mega grote regenton voor bedrijven