Dwarsdoorsnede waterbergend kunstgrasveld Amsterdam Weerproof

AMS Institute

Steden, zoals we ze vandaag kennen, hebben de behoefte om hun systemen op metropolitaans niveau te transformeren, om meer leefbaar, veerkrachtig, duurzaam en rechtvaardig te worden, maar ook om goede economische stabiliteit te bieden. Het veranderen van de stedelijke structuur door te werken aan grote stedelijke uitdagingen op het gebied van energie, circulariteit, digitalisering, klimaatbestendigheid, mobiliteit en voedsel kan ons helpen de steden te creëren waar we naar streven.

Bij het AMS Institute geloven we dat we door het genereren van ideeën, talent en samenwerkingen, en nauw samen te werken met steden zoals we die vandaag kennen, kunnen helpen bij het analyseren, ontwerpen en ontwikkelen van oplossingen voor de steden die we nodig hebben en nastreven. Steden die duurzamer, welvarender, veerkrachtiger en rechtvaardiger zijn. We noemen dit: steden heruitvinden.

Onze ambitie is om duurzame metropolitane oplossingen te creëren door een kruisbestuiving van ideeën te realiseren: in onze onderzoeks-, innovatie- en onderwijsactiviteiten, maar ook door een innovatieve omgeving te creëren waar verbindingen worden gelegd tussen kennisinstellingen, particuliere en publieke organisaties.

Als zodanig is het AMS Institute uniek gepositioneerd om wetenschap te verbinden met maatschappelijke uitdagingen en deze samen op te lossen.