STOWA
Stowa neerslagstatistieken grafiek Amsterdam Weerproof

Nieuwe neerslagstatistieken voor korte tijdsduren

In opdracht van STOWA hebben het KNMI en HKV nieuwe neerslagstatistieken afgeleid voor korte tijdsduren, van 10 minuten tot 12 uur. De nieuwe statistieken zijn op basis van metingen vanaf 2003.

Meer extreme buien

Extreme buien komen volgens de nieuwe statistieken vier tot vijf keer zo vaak voor. Vooral deze piekbuien hebben grote impact in de stad. Door de verharding stroomt regenwater snel naar het riool. De riolering kan een extreme bui niet afvoeren waardoor water op straat komt te staan.

Neerslag modellen

De nieuwe statistieken zijn bedoeld voor modelberekeningen van waterbeheerders, gemeenten en projectontwikkelaars. De statistieken zijn ook belangrijk voor de stresstesten die gemeenten, waterschappen en provincies uitvoeren. Voor een stresstest wordt een computermodel gemaakt van een gebied. Door een extreme bui los te laten, kan worden onderzocht waar problemen ontstaan. In Amsterdam is bijvoorbeeld een regenwater knelpuntenkaart gemaakt.

Lees het rapport

Bekijk de brochure voor meer informatie: Nieuwe neerslagstatistieken voor korte tijdsduren, extreme buien zijn extremer geworden

Of lees het hele rapport: Neerslagstatistieken voor korte duren. Actualisatie 2018