Jakob van Vliet - het Parool
Meisje fietst door plas in Amsterdam Weerproof

Goede stap voor opvang regenwater

Op 11 mei is de Hemelwaterverordening in Amsterdam vastgesteld door de gemeenteraad. Hierdoor is het verplicht om regenwater op te vangen bij nieuwbouw en verbouwing in de stad. Dat is goed nieuws!

Samen werken aan een regenbestendige stad

Het regent steeds vaker harder. Daardoor kunnen straten, kelders, woningen en gebouwen onderlopen. In de openbare ruimte zorgt Waternet er samen met de gemeente Amsterdam voor dat werkzaamheden regenbestendig worden ingericht, maar dat is niet genoeg. Om schade te voorkomen werken wij samen met ons netwerk én Amsterdammers aan een regenbestendige stad. Immers, een groot gedeelte van de stad bestaat uit privéterrein. Ook daar kan regenwater tijdelijk worden opgevangen. Daarom is het goed nieuws dat de Hemelwaterverordening is vastgesteld door de gemeenteraad. In de Hemelwaterverordening wordt verplicht dat bij nieuwbouw het regenwater op eigen perceel wordt opgevangen en verwerkt. Daarmee is een goede stap gezet richting het opvangen van regenwater op eigen terrein.

60 millimeter regenwater per uur

Daniel Goedbloed, programmamanager Amsterdam Rainproof: “Met deze verordening zetten we weer een goede stap naar een regenbestendige stad. Amsterdam heeft de ambitie om een hoosbui van 60 millimeter in 1 uur tijd te kunnen verwerken zonder dat er schade optreedt. Deze ambitie is vastgelegd in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) en geldt voor de hele stad. Dus publiek en privaat. Maar het GRP is alleen bindend voor de gemeente en niet voor derden. Daar zijn aanvullende juridische instrumenten voor nodig. Daarom dus deze Hemelwaterverordening!”

Ondergrond of via het riool

De verordening verplicht dat nieuwe gebouwen de eerste 60 mm hemelwater zelf opvangen en daarna geleidelijk afvoeren. Het liefst naar de ondergrond, maar als het niet anders kan op het riool. Regenwater kan op deze manier beter worden benut, straten lopen minder onder en er lopen minder woningen waterschade op.

Iedereen dezelfde regels

Bij veel nieuwbouw is er al aandacht voor wateropslag, bijvoorbeeld in bestemmingsplannen of aanbestedingen. Bij gebouwen groter dan 1.000 m² golden al regels van de Waterschappen. Met de Hemelwaterverordening worden de regels nu voor de hele stad gelijk, zodat bouwers meer duidelijkheid krijgen over wat voor woningen en wijken ze gaan bouwen. De regels gelden nu ook voor ingrijpende verbouwingen, zoals transformatie van kantoren naar woningen, of het aanleggen van een extra verdieping op of onder een gebouw.

Bekijk de details en FAQ over de Hemelwaterverordening.