© Hans van Someren
Utiliteitsgebouw op terp als maatregel tegen overstromingsrisico Amsterdam Weerproof

Weerproof nutsvoorzieningen

Stroomuitval, geen internet en rioolwater dat terugstroomt. Goedwerkende nutsvoorzieningen zijn zo vanzelfsprekend, dat we compleet van slag raken als ze niet functioneren. Bescherm nutsvoorzieningen en houd ze ook functioneel tijdens en na extreme regen.

Nutsvoorzieningen weerproof maken

Plaats nutsvoorzieningen zoals transformatorhuisjes en netwerkkastjes op verhoogde plekken. Zo bescherm je de voorzieningen tegen hoog water.

Ondergrondse voorzieningen bescherm je juist door ze dieper in te graven. Diep ingegraven drinkwaterleidingen, riool- en gasbuizen drijven niet naar de oppervlakte.

Met keerkleppen in rioolbuizen voorkom je dat gebouwen via het riool volstromen.

En voor sommige nutsvoorzieningen zijn tijdelijke alternatieven verstandig. Zoals een afgesloten drinkwaterreservoir.

Schematische doorsnede van een weerproof nutsvoorziening. © Atelier GROENBLAUW