Maatregelen

Het klimaatbestendig maken van de omgeving kan op vele manieren. Deze maatregelen-toolbox biedt informatie en inspiratie om de omgeving weerproof in te richten. Onderstaande filters helpen je om de juiste maatregel te vinden.

Thema

Categorie

Aantal gevonden maatregelen: 7
Maatregel
Utiliteitsgebouw op terp als maatregel tegen overstromingsrisico Amsterdam Weerproof

Weerproof nutsvoorzieningen

Maatregel
waterbestendig bouwen met bescherming souterrain en deurschot Amsterdam Weerproof

Waterbestendig (ver)bouwen

Maatregel

Regenwater gebruiken in gebouwen 

Maatregel
Dwarsdoorsnede van regenwateropvang in de kruipruimte Amsterdam Weerproof

Ondergronds water opslaan en infiltreren

Maatregel
Verhoogd trottoir in de Pijp tegen overstromingsrisico Amsterdam Weerproof

Duurzaam en klimaatbestendig bouwrijp maken 

Maatregel
Koele verharding als maatregel tegen hitte op straat

Koele verhardings­materialen

Maatregel

Waterdaken