Maatregelen

Het klimaatbestendig maken van de omgeving kan op vele manieren. Deze maatregelen-toolbox biedt informatie en inspiratie om de omgeving weerproof in te richten. Onderstaande filters helpen je om de juiste maatregel te vinden.

Thema

Categorie

Aantal gevonden maatregelen: 14
Maatregel

Halfverharding 

Maatregel
Helofytenfilter tussen riet in het water bij de erasmusgracht Amsterdam Weerproof

Helofytenfilter

Maatregel
Trambaan met gras tegen extreme neerslag Amsterdam Weerproof

Groene trambaan

Maatregel
Dwarsdoorsnede van regenwateropvang in de kruipruimte Amsterdam Weerproof

Ondergronds water opslaan en infiltreren

Maatregel

Waterelementen voeden met regenwater 

Maatregel
Sturing van water met verkeersdrempels Amsterdam Weerproof

Watersturing met wegen drempels en trottoirs

Maatregel
Koele verharding als maatregel tegen hitte op straat

Koele verhardings­materialen

Maatregel

Bomen

Maatregel

Gezonde bodem

Maatregel

Water­vertragende groenstroken

Maatregel
Greppel bij Science Park UvA Amsterdam Weerproof

Greppels

Maatregel
Wadi in groene strook bij de Overtoom Amsterdam Weerproof

Wadi’s