Vrijwilligers van Eigen Haard leggen geveltuin aan Amsterdam Weerproof

community of practice bijeenkomsten

Woningcorporaties zijn een belangrijke speler in het samenwerken aan een klimaatbestendige stad. In Amsterdam zijn 6 woningcorporaties actief die circa 40% van de woningvoorraad beheren. Op het vlak van klimaatadaptatie gebeurt er al veel. Denk aan regentonnen acties of het aanleggen van klimaatadaptieve groene daken. Toch pakken corporaties zaken ook verschillend aan en kunnen daarmee veel van elkaar leren. Amsterdam Weerproof organiseert om deze reden een zogenaamde ‘community of practice’ klimaatadaptatie woningcorporaties Amsterdam. Dat zijn expertsessies voor woningbouw professionals rondom klimaatadapatieve thema’s.

Community of Practice

In een community of practice inspireren professionals elkaar met praktijkervaringen rondom een bepaald thema. In dit geval klimaatadaptatie. Weerproof faciliteert deze bijeenkomsten in co creatie met de corporaties.

Aankomend jaar zijn er drie bijeenkomsten gepland. De bijeenkomsten worden afwisselend door verschillende corporaties gehost. De eerste vindt plaats op 23 mei en gaat over klimaatadaptieve pilots rondom hitte bij Amsterdamse woningcorporaties. In september gaan we het hebben over klimaat adaptief beleid en in november over tuinen. Aanmelden, meer weten of wil je wellicht komen spreken? Mail dan naar mariska.van.der.deen@waternet.nl of 06 27875311. Er is plek voor circa 30 experts.