Rainproof

Woning­corporaties Weerproof

Woningcorporaties zijn eigenaar van meer dan 40% van de Amsterdamse woningbouw. Samen met hun bewoners kunnen corporaties dus veel doen om de stad Weerproof te maken. En er gebeurt al veel! Op deze pagina lees je meer over wat wij, Amsterdam Weerproof, samen met woningcorporaties doen én waar de kansen liggen voor woningcorporaties. 

Wat wordt er al gedaan door woningcorporaties in de stad?

Door de jaren heen zijn er al veel acties ondernomen door de Amsterdamse woningcorporaties om de stad klimaatbestendiger te maken. Zo zijn er groene daken aangelegd, regentonnen geplaatst en tegels verwijderd en vervangen door groen. Bekijk enkele mooie voorbeelden én acties.

Klik hier voor een overzicht van Weerproof-projecten in de stad met en door woningcorporaties.

In de zomer van 2020 organiseerden we samen met de gemeente en woningcorporaties tegelacties. Hierbij nodigen we bewoners uit om hun tegels uit de tuin te halen en op de hoek van de straat aan te bieden, waar ze worden opgehaald door de gemeente. In sommige buurten kregen de bewoners er zelfs een plantje voor terug! De tegelservice van de gemeente wordt in het najaar van 2020 geëvalueerd. We hopen samen met de gemeente in 2021 een structurele tegelservice op te zetten, waarmee je je tegels bijvoorbeeld op afspraak kunt laten ophalen, net zoals grofvuil. Houd de website in de gaten voor meer informatie!

Waarom is klimaatadaptatie belangrijk voor woningcorporaties?

Woningcorporaties hebben veel belang bij een leefbare en prettige woonomgeving voor hun huurders. Door klimaatverandering wordt de kans op wateroverlast door regen (of zelfs overstromingen), hittestress en droogte groter. Als hier geen maatregelen voor worden getroffen, beïnvloedt dit de leefomgeving van huurders op negatieve wijze. Zo kan er wateroverlast ontstaan in tuinen, souterrains en woningen op de begane grond, kan hitte woningen tot onprettige temperaturen opwarmen en zorgt droogte voor uitgedroogde tuinen.

Wat kunnen woningcorporaties doen aan klimaatadaptatie?

Woningcorporaties willen hun huur zo laag mogelijk houden voor de huurders en zoeken daarom altijd naar kostenefficiënte ingrepen om de leefbaarheid te vergroten. De maatregelen die negatieve gevolgen van klimaatverandering verminderen kosten natuurlijk wel wat geld, maar er zijn genoeg betaalbare maatregelen te treffen. En met de juiste planning of timing worden de kosten ook gedrukt.

Bij bestaande bouw kijken we bijvoorbeeld of er (binnen)tuinen zijn die opgeknapt of onttegeld kunnen worden. Vaak zijn er bewoners die wel de tegels eruit willen halen, maar deze tegels niet zo snel kwijt kunnen. Hier kunnen we samen met de woningcorporatie acties voor organiseren (zoals de tegelacties in 2020). Ook kunnen bewoners worden geholpen bij het vergroenen van hun tuin, door bijvoorbeeld een onderhoudsservice aan te bieden. Daarnaast kunnen er regentonnen worden geïnstalleerd om regenwater op te vangen en het groen in de tuinen en geveltuintjes van water te voorzien. Ook kan er gedacht worden aan groene daken op bergingen en woningcomplexen om water op te vangen, hittestress te verminderen en de plaatselijke biodiversiteit te vergroten.

Klimaatadaptatie is verder een thema dat bij uitstek geschikt is om mee te nemen in nieuwbouwplannen en bij grootschalige renovatie of onderhoud van bestaande woningen. Het is zonde om nieuwbouw zo te ontwerpen dat deze niet bestendig is tegen klimaatverandering, terwijl het tijdig betrekken van klimaatadaptatie in de plannen tot weinig extra kosten (meerkosten) hoeft te leiden. Als een dak of binnentuin van een bestaand woningcomplex aan renovatie toe is, kan er gelijk worden gekeken of deze klimaatbestendig kunnen worden gemaakt. Waarom niet gelijk de tegels uit de tuin en mooie beplanting erin als deze wordt onderhouden? En het kan op de lange termijn ook nog eens kostenbesparend werken. Zo kan de toevoeging van een groen dak de levensduur van het dak verdubbelen (ten opzichte van een standaard bitumen dak).

Wil jij als bewoner of woningcorporatie meer info of een actie organiseren? Neem contact met ons op via info@weerproof.nl! We denken graag met je mee.