Burg wordt nat gehouden tegen hitte Amsterdam Weerproof

Al 10 jaar op weg naar Amsterdam Weerproof!

In 2014 nam Waternet met gemeente Amsterdam het initiatief voor het programma Amsterdam Rainproof. Via bewustwording en dialoog wilden we, met alle partijen in de stad, werken aan een regenbestendige stad. We startten met een klein team, een mix van medewerkers en externe denkers en doeners. In de beginjaren was het hard werken om klimaatverandering en de impact ervan op de stad op de agenda te krijgen. Dankzij de positieve uitnodigende toon, het eigen logo en het eigenzinnige team kregen we steeds meer bereik bij de relevante partijen in de stad: tuincentra, woningcorporaties, verzekeraars, ingenieursbureaus, bewonersinitiatieven en onderwijs- en kennisinstituten.

De extreme neerslag in de zomer van 2014 verraste ook ons, maar hielp het onderwerp op de agenda te krijgen en te houden! Het programma werd na twee jaar verlengd en twee jaar later nogmaals. Wel werd het team vanuit de locatie Pakhuis de Zwijger naar het hoofdkantoor van Waternet gebracht. We leken buiten de ambtelijke organisaties soms harder te gaan dan daarbinnen. Maar ook de gemeente en Waternet lieten zien dat bij herinrichting van in de openbare ruimte een klimaatadaptieve oplossing als standaard mogelijk werd. Dat doen we Rainproof! Verschillende steden namen het concept direct over, recent is zelfs New York Rainproof als programma gestart!

Communitymanagement was de sleutel om geïnteresseerde partijen te verbinden met kennis en activiteiten zodat een actief en betrokken netwerk ontstond. Het open podium dat Rainproof bood aan initiatieven van derden en hen stimuleerde dit te delen maakte dat er vele actieve boodschappers en ambassadeurs voor de Rainproof boodschap opstonden. Soms in bijna lege buurthuizen, dan weer een volle Dam, het team was waar het zijn kon om met andere stadsmakers te werken aan de klimaatadaptieve stad. Via vergroening, tegelwippen, blauw-groene daken, watervertragende groenstroken en slimme regentonnen, er kwamen steeds meer oplossingen voorbij die ook hielpen bij hitte- en droogtestress. Klimaatverandering en de noodzaak tot mitigatie en adaptatie kwam steeds hoger op de agenda te staan.

In 2017 startte het Programma Klimaatadaptatie van Waternet om de interne borging van klimaatadaptief denken en doen structureel te borgen. In 2019 werd het programma Klimaatadaptatie van gemeente Amsterdam opgestart. Een van de pijlers in dat programma betrof de netwerkaanpak waar Amsterdam Rainproof onder viel. Sterker kwam het geluid dat de naam Rainproof niet meer de brede opgave dekte. Ook de nieuwe adaptatiethema’s als droogte en hitte en aandacht voor het abstracte overstromingsrisico kwamen op de agenda. Een nieuwe naam werd noodzakelijk geacht.

In 2023 werd het proces gestart om een vervolgstap voor Amsterdam Rainproof neer te zetten. Netwerkaanpak was de pijler van het gemeentelijke programma Klimaatadaptatie waaronder het team in middels opereerde. Via een enquête met ons netwerk werd uiteindelijk de nieuwe naam, die toch een beetje hetzelfde bleef, Amsterdam Weerproof. Op 8 februari 2024 hebben we deze nieuwe naam met onze verder gaande ambities gelanceerd in een groots netwerkevent. Met een boodschap en stijl die steeds meer urgentie benadrukt, maar in de vertrouwde samenwerking met alle partijen in de stad. Samen maken we Amsterdam Weerproof!

In de volwassenwording van het netwerkmodel van Amsterdam Rainproof is er in 10 jaar tijd veel gebeurd. Veel successen én lessen over het samenwerken aan een klimaatadaptieve stad. Met een redelijke vrije opdracht als autonoom team gestart in 2014 werd in de tijd meer afstemming en interactie met de initiatiefnemers Waternet en gemeente Amsterdam vanzelfsprekend. Per 1 januari 2024 is de aansturing van Amsterdam Weerproof via het Programma Klimaatadaptatie van de gemeente Amsterdam ingericht als onderdeel netwerkaanpak.