©Madeleine d'Ersu

Water vasthouden in plantenbakken

Plantenbakken die water kunnen vasthouden zien er normaal uit. Ze zijn gevuld met grind en aarde en er groeien planten in. Het bijzondere is dat ze regenwater tijdelijk vasthouden, zuiveren en via een drainpijp en overstort afvoeren naar het riool. 

Je ziet deze plantenbakken voornamelijk in steden waar regenwater niet of nauwelijks weg kan of mag zakken. Vanwege een hoge grondwaterstand, een niet doorlatende ondergrond of een vervuilde grond. 

Meestal zijn watervasthoudende plantenbakken van beton gemaakt, soms van folie of een ander steenachtig materiaal. Ze zijn waterdicht en voorzien van een drainpijp en overstort. De drainpijp voert het gezakte water weg, de overstort het overtollige water. 

Je kunt de plantenbakken aanleggen langs gevels, zodat de regenpijp er direct in uitmondt. Belangrijk hierbij is een waterdichte afsluiting van de gevel. Is dat niet het geval, dan kunnen de bakken vochtproblemen in de gebouwen veroorzaken. De bakken kunnen ook deel uitmaken van het straatprofiel. 

Voordelen watervasthoudende plantenbak 

Tegels eruit, plantenbak erin. Doordat je tegels weghaalt en planten laat groeien, ga je hittestress tegen. En door verdamping hebben de planten een verkoelend effect. Hoe groter de bak, hoe groter de voordelen. 

Omdat het water uit de plantenbak het riool instroomt, heeft het geen merkbaar effect tegen droogte.

watervasthoudende_plantenbakken_doorsnede
Schematische doorsneden van watervasthoudende plantenbakken. ©Atelier GROENBLAUW

 

Watervasthoudende plantenbakken
Plantenbakken in de Elandsstraat.