Wc’s doorspoelen met regenwater

Het zal je niet snel opvallen, in het gebouw van de gemeente Amsterdam op de Jan van Galenstraat worden 75 toiletten met regenwater doorgespoeld. Regenwater wat op daken valt is relatief schoon en kan in plaats van drinkwater gebruikt worden voor het spoelen van de wc. Zo wordt er regenwater opgevangen en schoon drinkwater bespaard.

Regenwatersysteem
Het regenwater wordt op de daken van het gebouw opgevangen. Via buizen en filtersystemen wordt het geleidt naar een regenwateropslag. Doordat het regenwater wordt vastgehouden stroomt het niet direct af naar het riool. Dit vermindert de druk op het riool tijdens een extreme regenbui. Het regenwater wordt vervolgens met een apart leidingstelsel naar de toiletten geleid. Het hemelwater heeft weliswaar een iets ander kleurtje, maar deze duurzame regenwaterinstallatie bespaart naar schatting jaarlijks 1,2 miljoen liter drinkwater. Na een langere periode zonder regen kan de opvangbak droog komen te staan. In dit geval schakelt het systeem automatisch over en stroomt er drinkwater door de toiletten. Wanneer de opvangbak weer gevuld is, schakelt het systeem weer over op regenwater.

De gemeente Amsterdam draagt bij aan een Weerproof Amsterdam
In 2030 wil de gemeente de daken en binnen(terreinen)van haar eigen gebouwen zoveel mogelijk vergroenen zodat regenwater kan worden opgevangen of wegvloeien naar het grondwater. Op dit moment liggen er op 75 gemeentelijke panden groene daken, is er een waterbergend polderdak (op het voormalige kantoorgebouw aan het Lloyd hotel) en een waterbergend sportkunstgrasveld (Laan van Spartaan). Naast klimaatbestendigheid richt de gemeente zich ook op besparing van drinkwater. Ze willen in 2030 een circulaire organisatie zijn en moeten daarom zuinig omgaan met natuurlijke hulpbronnen. De gemeente staat nog aan het begin van deze opgave maar hebben al in verschillende huisvestigingspanden waterbespaarders geplaatst op kranen en gebruiken dus regenwater in de Triade om toiletten mee door te spoelen.

Meer weten over de verduurzaming van de gemeentelijke organisatie?

Locatie: Jan van Galenstraat 323