Groen dak op de VU met Zuidas Amsterdam Weerproof

Waterretentie dak Vrije Universiteit

De eerste colleges in het Nieuwe Universiteitsgebouw van de VU zijn in februari 2020 gestart. Het gebouw, direct gelegen aan het Campusplein is kenmerkend door de transparante en duurzame vormgeving. Op een van de daken van het gebouw is een retentiedak aangelegd om water te bufferen.

 

Polderdak

De Zuidas is inmiddels grotendeels ‘verhard’ door de intensieve bebouwing, waardoor de riolering de afvoer van hemelwater bij heftige regenbuien niet altijd meer aankan. Waterberging op platte daken draagt bij aan het bufferen van water tijdens deze buien.

 

Op het groene retentiedak wordt een laag water opgeslagen door het gebruik van waterretentieboxen. Op het dak kan een waterniveau staan van 7 tot zelfs 14 cm. Door toepassing van het innovatieve “Optigroen Drosselsysteem”, wordt de waterafvoer van het dak gereguleerd. Daardoor wordt bij heftige buien minder of geen water afgevoerd naar het rioolstelsel, zodat de sponswerking van de stad toeneemt. Het groen-blauwedak is ruim 1100 vierkante meter groot en aangelegd door Frisia Bergum.

 

Duurzaamgebouw

De VU streeft naar het voldoen aan criteria voor Breeam Excellent (beoordelingsmethodiek duurzaamheidsprestatie) om een zeer leefbare, energiezuinige en levensduurbestendige omgeving te creëren. Het groene dak heeft een veenweide vegetatie wat invloed heeft op het behalen van een goede Breeam erkenning. Het gebouw is ontworpen door het Amsterdam Team V architectuur.

 

Bij de vergunning aanvraag rondom bouwprojecten speelt Waternet een belangrijke rol in het verkrijgen van akkoord. De waterretentie door het groen-blauwe dak heeft daar een nadrukkelijke rol in gespeeld. 

Locatie: Campusplein